Skip to main content

FOR SLOVENIANS ABROAD

Na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjamo posebno pozornost novim izzivom na področju sodelovanja s slovenskimi gospodarstveniki, znanstveniki in vrhunskimi strokovnjaki ter mladimi iz zamejstva in sveta.