Skoči na vsebino

JAVNE OBJAVE

OBRAZCA ZA POROČILO 2019

Objavljamo obrazca za vsebinsko in finančno poročilo programov in projektov, ki so bili sofinancirani v letu 2019 za področje Slovencev v zamejstvu oziroma Slovencev po svetu.

Rok za oddajo poročila je 31.1.2020.

 

Obrazec za poročilo JR 2019, področje A

 

Obrazec za poročilo JR 2019, področje B

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2019

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu. 

Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. 

Namen javnega razpisa za razpisno področje B v letu 2019: finančna podpora Slovencem po svetu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo

 

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS z dne, 12.10. 2018.

Besedilo razpisa A
Razpisna dokumentacija A

 

Besedilo razpisa B 

Razpisna dokumentacija B

 

 

 

 

Strokovno izpopolnjevanje za učiteljice in učitelje sobotnih šol slovenščine in drugih predmetov v slovenščini iz čezoceanskih držav 23.1.-1.2.2019

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport bosta v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo tudi v letu 2019 v Sloveniji pripravila in financirala strokovno izpopolnjevanje za učiteljice in učitelje sobotnih šol slovenščine in drugih predmetov v slovenščini iz čezoceanskih držav. Seminar bo potekal v času od 23. januarja do 1. februarja 2019. Predvideno število vseh udeležencev je od 15 do 20 oseb. Program seminarja bo določen naknadno.

Od udeležencev seminarja se pričakuje, da bodo po zaključku seminarja poučevali v sobotni oz. nedeljski šoli še najmanj dve leti oz. aktivno delovali v slovenskem združenju. Prav tako se pričakuje njihova aktivna udeležba ves čas trajanja seminarja.

Financerja bosta udeležencem krila 85% cene letalske vozovnice v ekonomskem razredu ter nastanitev in druge stroške povezane s seminarjem v Sloveniji. Letalske vozovnice si udeleženci priskrbijo sami, Urad pa jim bo denarna sredstva za kritje potnih stroškov povrnil po zaključku seminarja na podlagi predloženega računa oz. kopije letalske vozovnice (natančna navodila bodo udeleženci prejeli po potrditvi njihove prijave oz. udeležbe). 

Izpolnjen obrazec (klik na Prijavnica) lahko kandidati pošljejo na naslov: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prijavo (klik spodaj) lahko pošljejo tudi samo v elektronski obliki oz. skenirano na naslov: urad.slovenci@gov.si ali suzana.martinez@gov.si. Prosimo, da so podatki v prijavi točni in popolni.

Rok za prijavo je 15. oktober 2018. Prednost imajo kandidati, ki se tovrstnega seminarja še niso udeležili.

 

Prijavnica 

OBRAZCA ZA POROČILA 2018

Objavljamo obrazca za vsebinsko in finančno poročilo izvedenih programov in projektov: Slovenci v zamejstvu in Slovenci po svetu. Rok za oddajo poročila je 31.1.2019.

 

Obrazec za poročilo 2018-področje A-zamejstvo

 

Obrazec za poročilo 2018-področje B-izseljenstvo

 

 

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2018

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu. Namen javnega razpisa za razpisni področji A in B v letu 2018 je financiranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije - vsestransko spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo zunaj Republike Slovenije in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS z dne, 8. 12. 2017.

 

- Besedilo razpisa

- Razpisna dokumentacija

 

 

JAVNI RAZPIS - EU PROJEKTI

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja Javni razpis za razpisno področje A in B v letu 2017: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu. Namen javnega razpisa za razpisni področji A in B v letu 2017 je sofinanciranje čezmejnih in transnacionalnih projektov v katerih sodelujejo ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti Slovencev izven Republike Slovenije, z namenom spodbujanja njihove dejavnosti in povezovanja s Slovenijo.

 

 

Javni razpis 2017 EU sredstva besedilo

 

Javni razpis 2017 EU sredstva dokumentacija

JAVNI RAZPIS 2018

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

- Besedilo razpisa

- Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2018: finančna podpora Slovencem po svetu

- Besedilo razpisa

- Razpisna dokumentacija