Skoči na vsebino

SLOVENCI PO SVETU

Martinovo na Nizozemskem

11. november je v kraljevini Nizozemski otroški praznik, ko otroci z lampijončki v mraku po hišah dobijo sladkarije, še zapojejo katero izmed ponarodelih pesmi o sv. Martinu. V Sloveniji je martinovanje povezano z novim vinom in s tradicionalnimi dobrotami. Zato smo v Rijswijku blizu Haaga letos našo Kuharsko delavnico namenili pripravi teh značilnih in še nekaj drugih slovenskih dobrot.

 

Potico – orehovo, makovo in špehovko je Mojca prinesla že pečeno, da je bila takoj za h kavi in k planinskemu čaju. Igorjev bograč je bil na za začetku prireditve že na pol skuhan, jelen se pač mora kuhati vsaj nekaj ur. To velja tudi za perjad, oba Matjaža sta race polnila in marinirala že doma, da je bilo dovolj časa za peko. Udeleženci delavnice so pod vodstvom Jolande pomagali pri pripravi vrste prilog, z Mojco pa so delali mlince, brez katerih ni Martinove pojedine.

 

Medtem ko so odrasli delali v kuhinji, so otroci pod vodstvom učiteljice Špele, ki jim je predstavila zgodbo tem prazniku, barvali Martinove pobarvanke in pripravili posladek. Ker pa je kuhanje tokrat trajalo dlje kot običajno, so se še razgibali ob različnih otroških igrah. Proti večeru smo se končno zvrstili mimo vrste posod z dišečimi specialitetami, ki smo jih zalili s slovenskim vinom in z malinovcem. Poleg otroškega posladka je kljub sitosti zelo teknila tudi Janina gibanica.

 

Še bolj kot kuhanje in odlična hrana je rojake, naše nizozemske sorodnike in prijatelje navdušilo sproščeno vzdušje, ki spremlja tovrstne prireditve Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem. Člani odbora poskrbimo za orgnizacijsko plat, delavnico pa samostojno izvedejo dejavni člani, ki želijo slovenske tradicije posredovati mlademu rodu. Starejši člani že vemo, kaj lahko pričakujemo in se jih že vnaprej veselimo. O tem, kako dragocena so ta srečanja, pa priča predvsem odziv tistih, ki se jih udeležijo prvič - takoj se počutijo domače!

Slovenci po svetu so po besedilu Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja zdomci in izseljenci, ki bivajo v sosednjih državah zunaj območja opredeljenega kot zamejstvo in v ostalih evropskih ter izven-evropskih državah. Tako imamo pravzaprav dve kategoriji Slovencev po svetu: zdomci in izseljenci. Naši rojaki - zdomci so po večini naseljeni v državah EU (Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska,..) kot tudi v Švici in so razlogi za odhod iz matične domovine predvsem ekonomske narave. Največji del slovenske zdomske diaspore je tako v Nemčiji, na Švedskem in v Švici. Določeni razlogi so narekovali tudi nastanek slovenskega izseljenstva, ki pa se nahaja v državah preko oceanov. Tako so velike slovenske skupnosti v ZDA, Kanadi, Argentini in ostalih državah Latinske Amerike, Avstraliji ter državah Azije, Afrike in Oceanije, vendar v slednjih v manjšem številu. Posebej je zaznati, da se v kategoriji izseljenstva oz. v oddaljenih državah pojavljajo izseljenci iz "novodobnih" podjetnikov. Posebno poglavje po letu 1991 (razpad bivše Jugoslavije) pa predstavljajo slovenski rojaki v republikah bivše Jugoslavije. Tako so slovenska društva na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori in v Makedoniji. Razpad Jugoslavije je naše rojake na tem območju tako rekoč čez noč opredelil kot državljane drugih držav, vendar jih vez z matično domovino, slovenskim jezikom in kulturo vedno bolj ponovno navezuje na Republiko Slovenijo. Urad Vlade Republike Slovenije v zamejstvu in po svetu tako v svojem delokrogu posebno pozornost polaga samemu sodelovanju s slovenskimi društvi po svetu kot tudi spremljanju njihovega "pravnega in socialnega statusa" v državah v katerih živijo in to vse v skladu z normami EU.

Prvi rojaki so domovino zapuščali že v zadnji četrtini 19. stoletja, nato so odhodi potekali v "intervalih" v 30.-tih letih, po II. svetovni vojni in nato še v 50.-tih in 60-tih letih, kjer pa je odhod narekoval predvsem gospodarski vidik. Tako se danes v teh državah srečujemo že s tretjo, ponekod tudi s četrto generacijo Slovencev. In ravno tem je potrebno nameniti največ skrbi, da se s starejšimi generacijami slovenstvo ne konča. Pri tem je potrebno tudi upoštevati spremembo situacije, časa in potreb novih generacij kar pa lahko v veliki meri uresničimo samo s skupnimi močmi in nalogami - Slovence v matični domovini in Slovencev po svetu.

 

 

Povezave do nekaterih slovenskih društev in organizacij po svetu:

 

Argentina

Zedinjena Slovenija (začasno ne deluje)

Okence v Slovenijo

 

Avstralija

Slovenian media house - Glas Slovenije

Stičišče avstralskih Slovencev

HASA - Historical Archives of Slovenians in Australia

Bosna in Hercegovina

Društvo Slovencev "Triglav" Banja Luka

 

Francija

Društvo Slovencev v Parizu

 

Kanada

Vseslovenski kulturni odbor

Kanadsko - slovenski konres

Kanadsko slovenska gospodarska zbornica

 

Srbija

Društvo Slovencev KREDARICA - Novi Sad

Društvo Slovencev "Sava" Beograd

 

Švica

Združenje ženevskih Slovencev

Slovensko planinsko društvo Triglav

  

Združene države Amerike

Slovenska narodna podporna jednota (SNPJ)

SNPJ Slovenian Heritage Center

AMERIŠKA DOMOVINA (American Home Newspaper)

SLOVENSKI DOM LEMONT - Slovenski kulturni center

   

Zvezna republika Nemčija

Koordinacijski odbor Slkovenskih društev Južne Nemčije

SD LIPA München

SKPD SAVA e.V.

Radio Multi kulti - Forum Sudosteuropa

Več organizacij najdete na portalu SLOVENCI.Si