Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Žmavc in minister Židan na slovenski vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku

V petek, 1. decembra 2017, sta minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc obiskala Generalni konzulat v Monoštru in slovensko vzorčno kmetijo. Ministra sta se najprej srečala s predsednikom Zveze Slovencev na Madžarskem Jožetom Hirnӧkom, predsednikom Državne samouprave Gornji Senik Martinom Ropošem ter zastopnico slovenske manjšine v madžarskem parlamentu Eriko Köless Kiss. Ministra sta si ogledala tudi slovensko vzorčno kmetijo na Gornjem Seniku, kjer je bilo predstavljeno njeno delovanje v letošnjem letu, spoznala pa sta tudi udeležence delavnic kulinarike in izdelave okraskov.

 

Delovanje in poslovanje slovenske vzorčne kmetije je predstavila voditeljica Razvojne agencije Slovenska krajina Andra Kovacs. Med drugim je izpostavila, da je bila letošnja sezona zelo uspešna, predvsem so zadovoljni s številom obiskov turistov in njihovimi zelo pozitivnimi odzivi. Kmetija je bila po besedah Kovacseve uspešna tudi pri kandidiranju na razpis za čezmejne projekte Slovenija Madžarska, kjer so iz tega naslova uspeli pridobiti sredstva tudi za dodatne dejavnosti na turistični kmetiji, kot so igrala, kolesa in telovadna orodja. Minister mag. Dejan Židan je po predstavitvi kmetije dejal, da vzorčna kmetija daje spodbudne rezultate in da ministrstvo podobno zgodbo dela tudi v Gorskem kotarju na Hrvaškem.

 

Slovenija je v program pomoči zamejskim Slovencem na Madžarskem vključila projekt »Slovenska vzorčna kmetija« v Gornjem Seniku, v katerem so bili kot partnerji vključeni: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Razvojna agencija Slovenska krajina iz Monoštra ter Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. Projekt je nastal na pobudo ministra mag. Dejana Židana leta 2010, s ciljem, da se v največji slovenski vasi na Madžarskem, na Gornjem Seniku, vzpostavi model vzorčne kmetije za okoljske pogoje območja s posebnimi pogoji kmetovanja, katere pogojuje Nacionalni park. Vzporedno s tem, pa mora model ponuditi povezovanje pridelovalcev v pridelovalne skupnosti in prevzeti funkcijo izobraževalnega središča za zamejske Slovence v Porabju. Projekt se je končal leta 2015. Slovenska vzorčna kmetija danes gospodari na 25 ha površini. Ima 2 ha sadovnjak, na 4 ha njivski površini poteka pridelava kmetijskih pridelkov za namen krmljenje živali. V hlevu je čreda krav dojil in sicer 14 krav in teličk. Del celotne kmetije pa je turistični objekt, ki pričakuje goste ob slovensko-madžarsko-avstrijski tromeji z restavracijo za 45 oseb, kjer so kulinarične dobrote na voljo ob sobotah in nedeljah, možno pa je tudi prenočiti. Povzeto po: Mag. Židan: »Vzorčna kmetija daje spodbudne rezultate – to prakso bomo prenesli tudi drugam«, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano