Skoči na vsebino

NOVICA

Nov mandat Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu

Danes, 5. decembra 2017, je v Predsedniški palači potekala prva seja Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu, ki jo je sklical in vodil premier dr. Miro Cerar. Od predstavnikov vlade so bili na seji prisotni podpredsednik Sveta in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, podpredsednik Vlade RS in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, minister za kulturo Anton Peršak, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Iztok Mirošič in državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Andreja Barle Lakota.

Člani Sveta so na seji predstavili položaj in razvojne možnosti slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah. Izpostavili so, da avtohtona slovenska narodna skupnost ne uživa vseh pravic, ki jih ima na podlagi mednarodnih sporazumov in nacionalne zakonodaje, vendar pa navkljub temu zaznavajo napredek na področju uresničevanja njihovih pravic. Ob zaključku seje je bilo sklenjeno, da si bo Republika Slovenija tudi v prihodnje prizadevala reševati odprta vprašanja slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in bo nadaljevala vzpostavljati pogoje za oblikovanje skupnega slovenskega kulturno-gospodarskega prostora. Sprejeta so bila tudi izhodišča za oblikovanje programa dela Sveta za prihajajoči petletni mandat.

 

Po zaključku seje so sledile še izjave za javnost, kjer je minister Gorazd Žmavc poudaril, da bomo v Sloveniji nadaljevali z aktivnostmi v smeri promocije slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah kot povezovalnega člena s ciljem regionalnega razvoja in spodbujanja tesnejšega sodelovanja z institucijami v Sloveniji ter v državi, v kateri slovenska skupnost živi in deluje. Dodal je, da si z ohranjanjem kulture in jezika želimo širiti kulturno-gospodarski prostor s poudarkom na mladih.

 

Rudi Pavšič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze je povedal, da je poznavanje dveh kultur in dva jezika dodana vrednosti, ki jo moramo kot takšno tudi promovirati. Slovenska skupnost se sooča s težavami, zato se je potrebno osredotočiti na vprašanji kaj lahko Slovenija stori za slovensko skupnost in pa tudi kaj lahko slovenska skupnost stori za Slovenijo. Slovenci, ki danes živijo v Italiji si želijo novih vsebin. Krog tistih, ki čutijo pripadnost slovenskemu narodu pa se tudi nenehno širi.

 

Bernard Sadovnik, predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk je izpostavil izredno dobre odnose z deželo Koroško, saj slovenska skupnost napreduje na področjih, kjer si to želi, tako ima tudi nekaj županov slovenskega rodu. Lokalno prebivalstvo čuti, da je prisotnost slovenske narodne skupnosti v njihovem okolju prednost. Trenutno je Avstrija pred izzivom sestavljanja nove koalicije, s katero bo tudi slovenska skupnost vstopila v dialog z upanjem, da se bodo uredila še odprta vprašanja zlasti glede financiranja.

 

Tamara Blažina, poslanka Demokratske stranke v italijanskem parlamentu je potek prve seje Sveta ocenila pozitivno. Poudarila je, da dobrososedski odnosi med državama koristijo tudi slovenski skupnosti in da se s krepitvijo položaja Slovenije na mednarodnem prizorišču krepi tudi zavest pri slovenski narodni skupnosti. Glede odnosov med Italijo in slovensko narodno skupnostjo je povedala, da so se odnosi normalizirali, saj slovenska skupnost uspešno nastopa v družbenem, političnem, gospodarskem in kulturnem življenju. Dodala je, da je novi volilni zakon še daleč od tega, da bi bilo na podlagi njega zagotovljeno zastopstvo v parlamentu, vendar si še naprej prizadevajo za uresničitev tega cilja. Kar bi potrebovali v prihodnje je še večja prisotnost Slovenije v njihovem prostoru.

 

Erika Köleš Kišš, Državna slovenska samouprava, zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu je izpostavila, da je slovenska narodna skupnost na Madžarskem najmanjša manjšina v tej državi in sploh najmanjša slovenska narodna skupnost v sosednjih državah. Položaj in možnosti slovenske skupnosti na Madžarskem so se izboljšale na podlagi temeljnega zakona, zlasti z vidika, da ima skupnost svojega zagovornika v parlamentu. Pohvalila je zelo dobre politične odnose med Slovenijo in Madžarsko, ki vplivajo tudi na tamkajšnje Slovence. Glede delovanja slovenske narodne skupnosti je povedala, da so na kulturnem in šolskem področju narejeni veliki koraki, si pa želijo tako uspešnega sodelovanja tudi na gospodarskem področju, zlasti s ciljem pridobivanja in ohranjanja mladih kadrov na območjih, kjer živi slovenska narodna skupnost in znotraj te.

 

Igor Gabrovec, podpredsednik Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine je na kratko povzel že povedano z besedami, da si Slovenci v zamejstvu želijo več Slovenije v zamejstvu in več zamejstva v Sloveniji ter dodal, da se je potrebno povezovati preko konkretnih programov s ciljem preseganja administrativnih meja, saj pod enotnim evropskih klobukom ni izgovora, da se kraji, kjer živi slovenska narodna skupnosti ne bi razvijali. Dodal je, da se politično vzdušje spreminja na boljše. Glede mladih pa meni, da jih je potrebno prepričati z argumentom, da kot del slovenske narodne skupnosti pripadajo uspešni skupnosti.

 

Člani Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu v mandatu 2017-2022:

 

 

 • Rudi PAVŠIČ, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, član,
 • Walter BANDELJ, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, član,
 • Tamara BLAŽINA, predstavnica avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, članica,
 • Igor GABROVEC, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, član,
 • dr. Valentin INZKO, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Koroška), član,
 • Manuel JUG, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Koroška), član,
 • Gabriel HRIBAR, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Koroška), član,
 • Bernard SADOVNIK, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Koroška), član,
 • mag. Suzana WEITLANER, predstavnica avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Štajerska), članica,
 • mag. Sebastian WALCHER, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Štajerska), član,
 • Jože HIRNÖK, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, član,
 • Erika KÖLEŠ KIŠŠ, predstavnica avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, članica,
 • Darko ŠONC, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem, član,
 • dr. Barbara RIMAN, predstavnica avtohtone slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem, članica,
 • Karl ERJAVEC, minister, Ministrstvo za zunanje zadeve, član,
 • Anton PERŠAK, minister, Ministrstvo za kulturo, član,
 • dr. Maja MAKOVEC BRENČIČ, ministrica, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,
 • Zdravko POČIVALŠEK, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
 • mag. Dejan ŽIDAN, minister, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, član.