Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Florjan Lipuš dobitnik avstrijske državne nagrade

Letošnji dobitnik prestižne avstrijske nagrade za literaturo je slovenski pisatelj z avstrijske Koroške - Florjan Lipuš.

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pozdravlja in čestita koroškemu pisatelju Florjanu Lipušu za prejem letošnje Velike avstrijske državne nagrade oziroma odlikovanja, ki ga Republika Avstrija podeljuje umetnicam in umetnikom za njihove zasluge in izjemne dosežke s področja likovne umetnosti, književnosti, glasbe ali arhitekture.

 

Avstrijski senat za umetnost, ki je danes sporočil, da letošnje najvišje odlikovanje Republike Avstrije  s področja umetnosti in kulture prejme koroški Slovenec, pisatelj, Florjan Lipuš, je v svoji obrazložitvi posebej izpostavil, da gre za koroškega avtorja, ki piše v svojem materinem, slovenskem jeziku. Senat je svojo izbiro utemeljil tudi z referenco na Lipuševo znano delo iz leta 1981 Zmote dijaka Tjaža, »kjer se tematsko že nahaja njegov celotni pripovedni opus, ki ga je v številnih romanih in pripovedih nadalje razvijal in razgrinjal.« Kot je še zapisano v obrazložitvi, se Lipuš v svojih delih ukvarja z uporom koroških Slovencev zoper nacionalsocializem, njihovim preganjanjem v času nacizma in podcenjevanjem po vojni s strani večinskega prebivalstva, a tudi z reševanjem slovenskih besed pred pozabo »kot osnovo za novo samozavest in identiteto manjšine.«

 

Priznanje bo pisatelju podeljeno 1. oktobra.

 

----------------------------------------------------------

 

Florijan Lipuš je rojen 4.5.1937 v Lobniku nad Železno Kaplo. Mati mu je umrla pri šestih letih v nemškem taborišču. To je v marsičem zaznamovalo njegovo življenjsko pot in ustvarjanje. Z devetimi leti je začel hoditi v osnovno šolo v Lepeni. 1949 je vstopil v škofijski internat na Plešivcu, kjer je 1958 tudi maturiral. Tu je bil urednik internatskega glasila Kres. Po maturi je vstopil v celovško bogoslovje in začel urejati literarno revijo Mladje, ki jo je potem urejal več kot dvajset let. Po izstopu iz bogoslovja 1962 se je preživljal z različnimi poklici. Bil je pisar, poštni uradnik, zavarovalničar. 1966 ga je dr. Valentin Inzko s ceste spravil na učiteljišče. Po končanem učiteljišču je bil učitelj v Lepeni pri Železni Kapli. Od 1985 poučuje v Šentlipšu pri Žitari vasi. Tega leta je bil izvoljen za dopisnega člana SAZU.

 

Slovensko koroško leposlovje je s Florjanom Lipušem dobilo ustvarjalca, ki mu je v marsičem odprl nove horizonte. Vsebinsko jedro njegove poezije, dramatike in predvsem proze je sicer še vedno slovenska koroška zamejska problematika, ki pa je ne vidi tradicionalno in je ne rešuje z narodnoobrambnimi in narodnovzpodbudnimi besedili. Lipuš se skoraj bolj kot s ponemčevanjem ukvarja s slovensko politično, kulturno in duhovno majhnostjo, celo mizerijo in poniglavostjo. Odpor proti nemškemu raznarodovanju in proti problematičnim stranem koroške slovenske stvarnosti sta zanj osnovna pogoja za ohranitev naroda in posameznika. S svojimi izrazito modernističnimi literarnimi deli je na nek način odprl pot modernim literarnim tokovom tudi v matični domovini.

 

Nagrade in priznanja, mdr.: 1995 kulturna nagrada dežele Koroške, 1997 projektna štipendija Urada zveznega kanclerja, 2002 častni križ za znanost in umetnost, 2004 Prešernova nagrada, 2005 častna nagrada za literaturo Republike Avstrije.

 

Romani:

 

1972 Zmote dijaka Tjaža, Obzorja, ponatisi Založništvo tržaškega tiska 1981, Wieser 1992, Mladinska knjiga 2000, DZS 2004

1983 Odstranitev moje vasi, Drava, ponatis Založništvo tržaškega tiska 1983

1991 Srčne pege, Wieser, Celovec

2003 Boštjanov let, Litera

 

Kratka proza:

 

1964 Črtice mimogrede, Državna založba Slovenije, ponatis Wieser 1987

1973 Zgodbe o čuših, Državna založba Slovenije

1985 Jalov pelin, Drava, Založništvo tržaškega tiska

1987 Prošnji dan, Wieser Celovec

1995 Stesnitev, Wieser, Celovec-Salzburg

1997 Sršeni, Wieser

 

Izbrana in zbrana dela:

 

1976 Škorenj, Mladinska knjiga

1997 Dela, Wieser (v VIII knjigah)

 

Zastopan v antologijah:

 

1971 Kärnten im Wort, J. Heyn, Klagenfurt

1976 Ta hiša je moja pa vendar moja ni, Mladinska knjiga

1983 Aufzeichnugen aus Kärnten, Klub Prežihov Voranc, Klagenfurt

1983 Über das Glück, Residenz Verlag, Salzburg-Wien

1984 Geschichten aus der Geschichte Österreichs 1945 – 1983, Luchterband, Darmstadt

1985 Das slowenische Wor in Kärnten, Österreichischer Bundesverlag, Wien

1985 Zeichen und Wege, Založništvo tržaškega tiska, Trst

1987 Sajd as-sik al barri, Cankarjeva založba; Alhai’ah almasrijah al’mah lil-kitab, Kairo

1992 Der Flügelschlag meiner Gedanken, Mohorjeva založba, Klagenfurt-Wien

1995 Vilenica Desetnica 1986 – 1995, Objavljeno v: Litterae Slovenicae 85

1996 Anleitungen zum Schreien, Atelie, Wien

1997 The imagination of Terra incognita,White Pine Press, New York

1999 Prosto po —,Mladinska knjiga

2002 Slovenska kratka erotična proza, Študentska založba

2003 Promlky času, Větrné mlýny, Brno

2005 Fragments from Slovene literature,Slovene Writers’ Association

 

Prevodi v druge jezike:

 

1981 Der Zögling Tjaž, Residenz Verlag, Salzburg-Wien

1984 Der Zögling Tjaž, Suhrkamp, Frankfurt am Main

1987 L’éleve Tjaž, Gallimard, Paris

1997 Der Zögling Tjaž, Klagenfurt-Salzburg

1997 Die Beseitigung meines Dorfes, Wieser, Klagenfurt

2005 Die Beseitigung meines Dorfes, Residenz, St. Pölten-Salzburg

1999/2000 Herzflecken, Wieser, Klagenfurt

2005 Boštjans Flug, Wieser, Klagenfurt

1989 Die Verweigerung der Wehmut, Residenz Verlag, Salzburg-Wien

1997 Die Verweigerung der Wehmut, Wieser Klagenfurt

1998 Die Verweigerung der Wehmut, Suhrkamp, Frankfurt am Main

1997 Verdächtiger Umgang mit der Chaos, Wieser, Klagenfurt-Salzburg