Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zgodovinski arhiv za slovenske Avstralce – Novi Južni Wales podaril obsežno zbirko arhivskega gradiva slovenskih izseljencev v Avstraliji Arhivu Republike Slovenije

8. oktobra 2018 bo direktor Arhiva RS dr. Bojan Cvelfar v navzočnosti ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Jožefa Česnika podpisal darilno pogodbo, s katero Zgodovinski arhiv za slovenske Avstralce – Novi Južni Wales Arhivu RS podarja bogat arhiv slovenske izseljenske skupnosti v Avstraliji.

Predstavniki slovenskih društev in klubov v Novem Južnem Walesu so leta 2003 na pobudo Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ustanovili Zgodovinski arhiv za slovenske Avstralce – Novi Južni Wales z namenom, da zbirajo arhivsko in knjižnično gradivo slovenskih organizacij in posameznikov, ki priča o prisotnosti in dosežkih Slovencev v Avstraliji. Do danes so s prostovoljnim delom uspeli zbrati in urediti okoli 22 tekočih metrov zelo raznolikega gradiva – od društvenih arhivov (najbolj bogata sta arhiva Slovenskega društva Sydney in Kluba Triglav), njihovih časopisov in izdanih knjig, do osebnega gradiva, ki so jim ga bili pripravljeni prepustiti slovenski izseljenci.

Slovenska društva po svetu se pomena ohranjanja arhivskega gradiva zavedajo. Tovrstno arhivsko gradivo se brez načrtne skrbi izgubi še toliko hitreje, ker arhivske ustanove držav, v katerih nastaja, temu gradivu pogosto ne namenjajo sistematične pozornosti.

Leta 2015 je na pobudo Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu steklo sodelovanje arhivistov Arhiva RS pri evidentiranju in urejanju arhivskega gradiva izseljenskih društev. S tem je bil dosežen dvojen namen: društvom so arhivisti pomagali pri urejanju njihovega arhiva in svetovali, kako nadaljevati z delom, morda tudi digitalizacijo njihovega arhiva, na drugi strani pa so bili popisi evidentiranega gradiva vneseni tudi v Evidenco arhivskega gradiva, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence ter se hrani izven meja države. Evidenco vodi Arhiv RS in s tem gradivom seznanja raziskovalce oziroma strokovno javnost. Od jeseni leta 2015 so tako sodelavci Arhiva RS sodelovali z društvi v Avstraliji, Argentini, Nemčiji, ZDA, Hrvaški, Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

V lanskem letu sta sodelavki Arhiva RS obiskali tudi arhive slovenskih društev v Sydneyju in Melbournu. V Zgodovinskem arhivu za slovenske Avstralce za Novi Južni Wales je vodstvo društva s predsednico Martho Magajna že nekaj časa ugotavljalo, da bodo v prihodnosti s težavo zagotovili ustrezno hrambo, saj je mlajše člane skupnosti težko pridobiti za sodelovanje, negotovo je tudi zagotavljanje finančnih sredstev. Tako so sprejeli odločitev, da gradivo digitalizirajo in podarijo Arhivu RS, kjer bo lažje dosegljivo raziskovalcem in bo za njegovo hrambo ustrezno poskrbljeno tudi v prihodnosti, digitalne kopije pa bodo omogočile, da bo gradivo še vedno dostopno tudi v Avstraliji. Delo je v lanskem letu opravil Florjan Auser, digitalno kopijo gradiva pa so skupaj z originalnim gradivom podarili Arhivu RS.

Hkrati je v dar Slovenskemu filmskemu arhivu pri Arhivu RS prispelo tudi bogato avdiovizualno gradivo, ki ga je o življenju Slovencev v Canberri posnel Janez Černe.

Podarjenih 9 tekočih metrov arhivskega gradiva, nastalega od 50-tih let prejšnjega stoletja do leta 2016, je bogata pridobitev za Arhiv RS. S svojo velikodušno odločitvijo je Zgodovinski arhiv za slovenske Avstralce – Novi Južni Wales omogočil boljše poznavanje tega dela slovenske zgodovine in preprečil, da se del virov zanjo nepopravljivo izgubi.