Skoči na vsebino

NOVICA

Srečanje ministra Petra J. Česnika, s predstavnikoma Mladinskega sveta Slovenije

Minister Peter J. Česnik, se je s predstavniki Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, v torek 5.2.2019, sestal s predstavnikoma Mladinskega sveta Slovenije (MSS). Namen srečanja je bil prepoznati skupne interese, želje ter zmožnosti za nadaljevanje izvajanja že obstoječih oziroma pripravi novih inovativnih projektov na področju Slovencev v zamejstvu in po svetu, s poudarkom na mladih.

 

Predstavnika Mladinskega sveta Slovenije sta bila predsednica Anja Fortuna in njen sodelavec Gašper Pečar. Na sestanku so poudarili tudi pomen Nacionalnega programa za mladino, skozi prizmo izvajanja nalog in pogojev sodelovanja z mladimi pripadniki slovenske skupnosti na osnovi pričakovanj in določil Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja in Strategije Vlade RS s Slovenci zunaj njenih meja. Podpora mladim se vseskozi izvaja na več načinov, vse v skladu z vladnimi strategijami in akcijskim načrtom.