Skoči na vsebino

JAVNE OBJAVE

OBRAZCA ZA POROČILA 2017

Objavljamo obrazca za vsebinsko in finančno poročilo izvedenih programov in projektov: Slovenci v zamejstvu in Slovenci po svetu. Rok za oddajo poročila je 31.1.2018.

 

Obrazec za poročilo 2017-področje A-zamejstvo

 

Obrazec za poročilo 2017-področje B-izseljenstvo

 

 

 

Informacija o Revizijskem poročilu Računskega sodišča »Učinkovitost dodeljevanja sredstev USZS«

Računsko sodišče je dne, 13.7.2017, objavilo Revizijsko poročilo »Učinkovitost dodeljevanja sredstev Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu« (v nadaljevanju USZS).

 

Pregled učinkovitosti dodeljevanja sredstev v letu 2015 je odkril nekatere nedoslednosti uporabe pravnih podlag ob samem nadzoru in analiz poslovanja, zato smo na USZS že upoštevali priporočila v tekočem poslovanju v obdobju 2016 in 2017, sprejeli ukrepe ter prilagodili izvajanje aktivnosti kot so: sprejet Pravilnik o izvajanju finančnega poslovanja,  vzpostavljen register tveganj in kontrola na terenu, ki še poteka, pri 18 prejemnikih sredstev, ki niso podali poročil. Do predložitve odzivnega poročila 10. oktobra 2017 bodo vsi ukrepi izvedeni v celoti. Po ugotovitvi Računskega sodišča o neustreznosti dotedanjega načina sofinanciranja organizacij civilne družbe (Združenje Slovenska izseljenska matica, Društvo Svetovni slovenski kongres, Izseljensko društvo Slovenija v svetu in Rafaelova družba) je USZS za leto 2017 izvedel sofinanciranje preko izvedenega javnega razpisa in s tem odpravil ugotovljeno nepravilnost. V skladu s priporočili Računskega sodišča bo USZS pripravil predlog politik za programsko obdobje do leta 2020.

 

 

Rezultati javnega razpisa A in B 2017

Rezultati javnega razpisa za področje A in B 2017