Skoči na vsebino

JAVNE OBJAVE

Informacija o Revizijskem poročilu Računskega sodišča »Učinkovitost dodeljevanja sredstev USZS«

Računsko sodišče je dne, 13.7.2017, objavilo Revizijsko poročilo »Učinkovitost dodeljevanja sredstev Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu« (v nadaljevanju USZS).

 

Pregled učinkovitosti dodeljevanja sredstev v letu 2015 je odkril nekatere nedoslednosti uporabe pravnih podlag ob samem nadzoru in analiz poslovanja, zato smo na USZS že upoštevali priporočila v tekočem poslovanju v obdobju 2016 in 2017, sprejeli ukrepe ter prilagodili izvajanje aktivnosti kot so: sprejet Pravilnik o izvajanju finančnega poslovanja,  vzpostavljen register tveganj in kontrola na terenu, ki še poteka, pri 18 prejemnikih sredstev, ki niso podali poročil. Do predložitve odzivnega poročila 10. oktobra 2017 bodo vsi ukrepi izvedeni v celoti. Po ugotovitvi Računskega sodišča o neustreznosti dotedanjega načina sofinanciranja organizacij civilne družbe (Združenje Slovenska izseljenska matica, Društvo Svetovni slovenski kongres, Izseljensko društvo Slovenija v svetu in Rafaelova družba) je USZS za leto 2017 izvedel sofinanciranje preko izvedenega javnega razpisa in s tem odpravil ugotovljeno nepravilnost. V skladu s priporočili Računskega sodišča bo USZS pripravil predlog politik za programsko obdobje do leta 2020.

 

 

Rezultati javnega razpisa A in B 2017

Rezultati javnega razpisa za področje A in B 2017

 

 

Informacija o Javnem razpisu za razpisni področji A in B v letu 2017:finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvuin Slovencem po svetuDokumentacija Javnega razpisa

INFORMACIJA o javnih razpisih Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za letu 2017

Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06, 32/16), je Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu dne 4. novembra 2016 objavil:

 

-          Javni razpis za razpisno področje A v letu 2017: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

BESEDILO

DOKUMENTACIJA

OBRAZEC

 

 

 

in

 

 

-          Javni razpis za razpisno področje B v letu 2017: finančna podpora Slovencem po svetu.

BESEDILO

DOKUMENTACIJA

OBRAZEC

 

 

Več najdete  TUKAJ.

 

 

 

Obrazca za vsebinsko in finančno poročilo izvedenih programov in projektov odobrenih na Javni razpis za razpisni področji A (Slovenci v zamejstvu) in B (Slovenci po svetu)

Prosimo, da pred izpolnjevanjem obrazca podrobno preberete navodila. Poročilu poleg izpolnjenega in podpisanega/ ožigosanega obrazca OBVEZNO priložite kopije dokazil, ki potrjujejo namensko porabo dodeljenih sredstev. Brez priloženih dokazil je poročilo neustrezno.

 

Obrazec 2016- področje A Slovenci v zamejstvu

Obrazec 2016- področje B Slovenci po svetu

 

 

Rok za oddajo poročil je 31. januar 2017.

 

 

Dodatne informacije na tel. 01 230 80 00 ali po e-pošti urad.slovenci(at)gov.si.

 

 

Na vrh

INFORMACIJA o javnem razpisu za razpisno področje A v letu 2016: finančna podpora Slovencem v zamejstvu

Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/2006) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja

 

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2016:  finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

 

BESEDILO

DOKUMENTACIJA

Več najdete  TUKAJ.

INFORMACIJA o javnem razpisu za razpisno področje B v letu 2016: finančna podpora Slovencem po svetu

Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/2006), je Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu dne 16. oktobra 2015 objavil Javni razpis za razpisno področje B v letu 2016: finančna podpora Slovencem po svetu.

BESEDILO

DOKUMENTACIJA

 

Več najdete TUKAJ.
 

 

 

Na vrh

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZDAJATELJA OSREDNJE REVIJE IN SPLETNEGA MESTA ZA SLOVENCE ZUNAJ REPUBLIKE SLOVENIJE

Vse informacije - celotno razpisno dokumentacijo za javno razpis najdete TUKAJ.

Na vrh

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja XIV. NAGRADNI NATEČAJ za diplomska, magistrska in doktorska dela na temi:A: Slovenci v zamejstvuB: Slovenci v izseljenstvu

Namen natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti dodiplomskih in podiplomskih študentov na področju zamejske in izseljenske tematike in s tem krepitev zavesti o njeni pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja.

 

Na nagradni natečaj se lahko prijavijo kandidatke in kandidati iz Republike Slovenije in tujine. Predmet nagradnega natečaja so uspešno zagovarjana diplomska, magistrska in doktorska dela na kateri koli univerzi v Sloveniji ali zunaj nje, ki obravnavajo tematike slovenskih skupnosti zunaj meja Republike Slovenije.

V poštev pridejo dela, napisana v slovenščini, hrvaščini, bošnjaščini oz. bosanščini, srbščini (latinica), italijanščini, nemščini, angleščini ali španščini. V primeru, da delo ni napisano v slovenščini, mora imeti v prilogi povzetek v slovenskem jeziku (60 do 150 vrstic).

 

Na natečaj Urada lahko kandidirajo tudi posamezniki z deli, ki so že bila prijavljena na drugih podobnih natečajih. Upoštevana bodo dela, zagovarjana v obdobju od 01. 11. 2014 do 31. 10. 2015.

 

Nagrajena bodo tri dela s področja zamejstva in tri dela s področja izseljenstva, in sicer  prvi nagradi za vsako od področji v višini 800 evrov, drugi nagradi v višini 600 evrov in tretji nagradi v višini 400 evrov.

Komisija lahko izjemoma podeli tudi posebno nagrado v višini 400 evrov za najboljšo diplomo v okviru nižje stopnje bolonjskega študijskega programa.

Na predlog strokovne komisije se Urad lahko odloči tudi o večjem številu nagrad v eni od kategorij, vendar skupno število nagrad ne sme presegati skupnega števila razpisanih nagrad (6) in denarnega sklada 3.600 evrov (400 EUR za posebno nagrado za »bolonjsko« diplomo šteje posebej).

 

 

 

Najboljša dela bodo na željo nagrajencev prejela tudi priporočilo Urada za objavo. Strokovna komisija bo ocenjevala diplomska, magistrska in doktorska dela z različnih področij na temo slovenskega izseljenstva oziroma zamejstva. Pri tem bo upoštevala naslednje osnovne kriterije:

  • izvirnost teme - pristopa,
  • uporabnost v smislu ohranjanja slovenske identitete zunaj meja Republike Slovenije in povezanosti z njo
  • ter strokovnost, zahtevnost in interdisciplinarnost dela.

 

Sodelovanje naloge na natečaju se šteje kot soglasje avtorja, da se prispelo delo obdrži v arhivu Urada oziroma Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU (za področje izseljenstva) ali Inštituta za narodnostna vprašanja (za področje zamejstva).

 

 

Način in rok prijave na natečaj

 

Kandidati naj na naslov Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana s pripisom "ZA NAGRADNI NATEČAJ" pošljejo ali dostavijo en vezan izvod svojega dela v trdih platnicah, potrdilo o uspešno opravljenem zagovoru diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela z razvidnim datumom zagovora in kratek življenjepis z osnovnimi osebnimi podatki in kontaktnim naslovom (tudi elektronska pošta in telefon).

Iz prijave naj bo jasno razvidno, za kakšno delo gre - za diplomo na nižji, višji stopnji bolonjskega študija, za magisterij, znanstveni magisterij…

 

Urad bo dela sprejemal do vključno 12. 12. 2015, rezultati natečaja pa bodo znani predvidoma do konca aprila 2016. Svečana podelitev nagrad bo sledila predvidoma spomladi/poleti leta 2016.

 

Dodatne informacije dobite na tel. št. (00386) (0)1 230 80 11 (dr. Zvone Žigon) ali preko elektronske pošte: zvone.zigon@gov.si.