Skoči na vsebino

VODSTVO

 

Minister

 

Gorazd Žmavc

 

Telefon: 01/230 80 02

Telefaks: 01/ 230 80 17

Elektronska pošta: gorazd.zmavc(at)gov.si

 

 

 

Življenjepis

 

Gorazd Žmavc se je rodil 28. februarja 1947 v Krškem. Po izobrazbi je pravnik. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval na Ptuju. Po končanem študiju prava v Mariboru, pa je svojo poslovno pot nadaljeval na odgovornih mestih v gospodarstvu. Njegova poslovna pot se je zaznamovala v treh obdobjih.

 

Prvo obdobje je obdobje v gospodarstvu:

več kot 30 let je deloval na odgovornejših mestih v večjih družbah, predvsem na pravno-kadrovskih dejavnostih in na področju trženja:

- vodja pravno kadrovskega sektorja, Trgovsko podjetje Izbira Ptuj (sedaj Mercator)

- direktor prodajnega sektorja, Zlatarna Celje d.d.

- direktor tovarne Elektronika, Gorenje Velenje d. d.

- direktor družbe Alpe Adria d.o.o.

- svetovalec za pravno področje, Perutnina Ptuj d.d.

V tem obdobju je tudi aktivno sodeloval pri Gospodarski zbornici Jugoslavije kot član združenja za zlatarstvo.

 

Drugo obdobje je obdobje političnega dela na lokalnem nivoju, kjer je prevzemal najpomembnejše funkcije v Mestni občini Ptuj:

- predsednik skupščine Mestne občine Ptuj (2 mandata – župan)

- predsednik Odbora za gospodarstvo in mestni svetnik Mestne občine Ptuj

- delegat Republiške skupščine RS zbora občin

 

Tretje obdobje je obdobje političnega dela pri prevzemanju najodgovornejših funkcij na državnem nivoju:

- član akreditacijsko-kadrovske komisije Slovenskega državnega holdinga (SDH)

- 25. februarja 2014 je nastopil funkcijo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu v Vladi Alenke Bratušek.

- 19. septembra istega leta pa je nadaljeval funkcijo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu v Vladi dr. Mira Cerarja.

- podpredsednik Komisije za administrativne zadeve in imenovanja Vlade Republike Slovenije

- 26. aprila do 20. maja 2016 je opravljal funkcijo ministra za kulturo v Vladi dr. Mira Cerarja

 

 

 

 

 

Državna sekretarka

 

dr. Aleksandra Pivec

 

Telefon: 01/230 80 04

Telefaks: 01/ 230 80 17

Elektronska pošta:aleksandra.pivec(at)gov.si

 

 

 

 

Življenjepis

 

Dr. Aleksandra Pivec je svojo poklicno pot pričela kot mlada raziskovalka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter strokovna raziskovalna sodelavka v ZRS Bistra Ptuj. Doktorirala je iz področja kemijskega inženirstva. V ZRS Bistra Ptuj je v obdobju 17 let delovala na področju priprave in vodenja in koordinacije nacionalnih in mednarodnih razvojnih, znanstveno - raziskovalnih in aplikativnih projektov ter 6 let opravljala funkcijo direktorice inštitucije. Njeno delovanje je bilo osredotočeno na vodenje inštitucije, načrtovanje, pripravo in izvajanje aktivnosti za pospeševanje in vodenje lokalnega in regionalnega razvoja območja statistične regije Spodnje Podravje ter ustvarjanje povezav med znanstveno raziskovalno in izobraževalno sfero (fakultete, inštituti, druge RR institucije…..) ter gospodarskimi subjekti, za učinkovit prenos znanj v prakso. Aktivno je delovala pri pripravi razvojnih strategij na različnih področjih in za različne deležnike lokalnega in regijskega okolja, pripravi in vodenju znanstvenih in razvojnih projektov ter pripravi publikacij ter pridobivanj sredstev iz fondov EU. Zaradi velikega števila pripravljenih in izvedenih projektov ji je dobro poznan način dela evropskih institucij in črpanje sredstev iz EU-skladov.Kot svetovalka za prenos tehnologij deluje na področju podjetniških svetovanj in izvedbe projektov prenosa tehnologij iz znanstveno raziskovalnih inštitucij v gospodarstvo. Izvedla je večje število predavanj iz področij regionalnega razvoja, področja razvoja novih izdelkov ter področja črpanja EU sredstev ter učinkovite priprave projektov in projektnega managementa.

 

Od septembra 2016 je zaposlena na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, kjer je na delovnem mestu sekretarke v kabinetu ministra, bila zadolžena za področje razvoja in pomoči pri povezovanju razvojnih interesov in aktivnosti med Slovenci, ki živijo v zamejstvu in po svetu ter med rojaki v Sloveniji ter za krepitev razvojnih prizadevanj pri vzpostavitvi regionalnih povezav na vseh področjih (gospodarstvo, kultura, jezik). Svojo dopolnilno zaposlitev opravlja v ZRS Bistra Ptuj, kjer je članica programske raziskovalne skupine.