Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

 

Predstavljamo vam temeljne pravne akte z delovnega področja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu:

 

 

 

 

 

 

Ustava Republike Slovenije, Resolucije in Strategije

5. člen Ustave RS

Resolucija o odnosih s Slovenci po svetu

Resolucija o položaju slovenskih avtohtonih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov RS

Strategija odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja

Strategija vlade Republike Slovenije o sodelovanju med Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020 (sprejeta na Vladi RS, dne 5. maja 2011)

 

 

Zakonski pravni akti

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Ur.l.RS, št. 43/06, 76/10)

 

Podzakonski pravni akti

Odlok o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Uredba o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije

Uredba o trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka

Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu

Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu

Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu

Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu

 

Mednarodni pravni akti

Zakon o ratifikaciji evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih

Zakon o ratifikaciji okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin

Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji

 

Pomembni dokumenti

Akcijski načrt sodelovanja s slovenskimi znanstveniki in drugimi vrhunskimi strokovnjaki v tujini z dne 7.12.2009

Dopolnjen Akcijski načrt sodelovanja s slovenskimi znanstveniki in drugii vrhunskimi strokovnjaki v tujini z dne 31.1.2011 (z dopolnitvijo so bile narejene manjše dopolnitve, ki bistveno ne posegajo v vsebino akcijskega načrta z dne 7.12.2009)

Akcijski načrt sodelovanja in podpore mladim Slovencem v zamejstvu in po svetu, 2010

Dopolnjen Akcijski načrt sodelovanja in podpore mladim Slovencem v zamejstvu in po svetu z dne 28.1.2011 (dopolnjena verzija je bila pripravljena na osnovi javne razprave o ukrepih Urada za okrepitev sodelovanja in podpore mladim Slovencem v zamejstvu in po svetu)

- Priloga k akcijskemu načrtu MLADI