Skoči na vsebino

POSLOVNA KONFERENCA "MEDNARODNO POVEZOVANJE LOKALNEGA PODJETNIŠTVA" V TERMAH ČATEŽ

4. poslovna konferenca Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva, Terme Čatež

Na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je v sredo, 23. oktobra 2013, v hotelu Terme Čatež potekala 4. poslovna konferenca z naslovom Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Gre za posvet s slovenskimi podjetniki in poslovnimi ustanovami pretežno iz držav na tleh nekdanje skupne države, na katerega so bili vabljeni predvsem podjetniki posavske regije, pa seveda tudi vsi drugi.

Udeležence konference je najprej pozdravil direktor Term Čatež mag. Sebastjan Selan, v imenu občin gostiteljic je navzoče nagovoril župan Brežic Ivan Molan, osrednja govornica v uvodnem delu pa je bila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Tina Komel (nagovor v priloženem programu).

 

Na konferenci s skoraj natančno sto udeleženci so se predstavili naslednji gostje izza meja RS:

-          Iskra Jovanović, predsednica Slovensko-makedonskega poslovnega kluba,

-          Liljana Figar Kužner, ekonomska svetovalka na Veleposlaništvu RS v Beogradu,

-          Rajko Marić, Častni konzul RS v Novem Sadu,

-          Gregor Preskar, ekonomski svetovalec na Veleposlaništvu RS v Sarajevu,

-          Vojko Volk, veleposlanik RS v Zagrebu,

-          Branko Roglić, častni generalni konzul RS v Splitu,

-          Tomaž Kačar, predsednik Kluba hrvaških in slovenskih gospodarstvenikov v Zagrebu,

-          Andrej Šik, direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Trstu,

-          Dr. Erik Švab, direktor Euroservisa, Trst,

-          Mag. Marina Einspieler Siegert, direktorica Slovenske gospodarske zveze v Celovcu ter

-          Andrea Kovacs, direktorica Razvojne agencije Slovenska krajina v Monoštru.

 

Poleg njih so svoje dejavnosti predstavili tudi Regionalna razvojna agencija Posavje (direktor Martin Bratanič), GZS Območna zbornica Posavje Krško (direktor Darko Gorišek), Obrtna zbornica Krško (sekretarka Janja Starc - tudi v imenu lokalnih obrtnih zbornic v Brežicah in Sevnici), Spirit Slovenija (mag. Mateja Gnidovec) in pa Ministrstvo za zunanje zadeve RS – Direktorat za gospodarsko diplomacijo (dr. Janez Šumrada).

 

Poslovna konferenca pomeni nadaljevanje izvajanja aktivnosti Urada na področju spodbujanja gospodarskega povezovanja Republike Slovenije s slovenskimi gospodarstveniki v zamejstvu in po svetu. Podobne konference so potekale junija lani v Grosupljem, oktobra lani na Ptuju, letos aprila pa v Idriji in Cerknem. Urad želi s konferencami na lokalni ravni povezati podjetnike iz lokalnega okolja s podjetniki slovenskega rodu v zamejstvu in tokrat tudi iz širšega območja Zahodnega Balkana oziroma držav na tleh nekdanje Jugoslavije. Žal se je konference udeležilo zelo malo podjetnikov slovenskega rodu z omenjenega »ciljnega« območja, kljub temu pa so bile predstavitve predstavnikov poslovnih klubov in diplomatskih predstavništev za vse navzoče zelo informativne, kar velja tudi za predstavitve ustanov iz Avstrije, Madžarske in Italije. Namen posveta je med drugim namreč prav pomoč podjetnikom iz Slovenije pri prodiranju na tuja tržišča in pri intenziviranju proizvodnje, prodaje ter drugih dejavnosti. Takšne ustanove, pa tudi sami podjetniki slovenskega rodu, so dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje v tujini, hkrati pa lahko nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji in pri premagovanju ovir na področju poznavanja jezika in poslovne kulture v posamezni državi. Po drugi strani ima poslovanje za podjetnike izven Slovenije še »dodano vrednost« ohranjanja stikov z matično domovino oziroma državo.

 

Urad kot pobudnik in soorganizator posveta želi predvsem spodbuditi srečevanje in medsebojno komuniciranje med naštetimi gospodarskimi subjekti. Po končanem srečanju pa je predvsem na strani ostalih soorganizatorjev in samih udeležencev, da iz na novo stkanih poslovnih vezi zrastejo novi, konkretni projekti in posli. 

 

Posvet so gostile in sofinancirale občine Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica in Brežice. Pri organizaciji konference je za koordinacijo v regiji skrbela Regionalna razvojna agencija Posavje, celoten seznam prijavljenih in match-making oziroma srečanja ena-na-ena je pripravila Obrtna zbornica Krško, pri pripravah pa so sodelovale tudi GZS Območna zbornica Posavje, Krško, ter Območne obrtno-podjetniški zbornici Brežice in Sevnica.

Posebna zahvala za sodelovanje gre seveda Ministrstvu za zunanje zadeve, saj so se posveta udeležili kar trije ekonomski svetovalci z veleposlaništev RS v Zagrebu, Sarajevu in Beogradu.

Poleg naštetih so bili med vidnejšimi gosti veleposlanik Črne gore v Sloveniji Ivan Milić, častni konzul Črne gore v Kranju Vojislav Kovač ter ekonomski svetovalec na veleposlaništvu Hrvaške v Ljubljani Antun Herceg.

 

Predstavitvam so v pozno-popoldanskem delu sledila srečanja »ena-na-ena« (»match-making« oziroma »B2B«), na katerih so domača podjetja in poslovne organizacije rojakov zunaj meja Slovenije izmenjali poslovne informacije in se dogovarjali o sodelovanju v bodoče.

 

Konferenca se je odvijala v termah Čatež, ki ležijo v neposredni bližini meje s Hrvaško, kar je podjetnikom iz te države olajšalo udeležbo. Glasbena šola Brežice je konferenco obogatila z nastopom mladih flavtistk Ane Graj in Hane Lopatič ter harmonikarja Gašperja Zlobka, na večernem zaključku dogodka pa je nastopila domača ženska skupina ljudskih pevk Žejno. 

 

Drugi dan konference, 24. oktobra 2013, si je skupina zainteresiranih udeležencev ogledala tri podjetja v regiji: zasebne butične terme Paradiso (Dobova pri Brežicah), Gen Energija z interaktivnim centrom o energiji in elektriki (Krško) in Siliko (Boštanj - Sevnica).

 

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu glede na odzive podjetij in drugih navzočih konferenco ocenjuje kot zelo uspelo, kar velja tudi v smislu števila udeležencev, saj jih je bilo še precej več kot na prejšnjih tovrstnih dogodkih.

 

V prilogah si lahko ogledate predstavitve, ki so jih prikazali predstavniki ustanov, fotografije z dogodka ter program konference. Daniel Blejc iz Slovensko-bavarskega združenja je moral udeležbo žal odpovedati v zadnjem trenutku, kljub temu pa z njegovim dovoljenjem objavljamo tudi njegovo prezentacijo.

 

 

 

 

 

Program konference

 

 

 

 

Predstavitve sodelujočih:

VP RS Sarajevo

MZZ RS

OZS

SDGZ

Euroservis Trst

SGZ Celovec

Skopje

Zagreb

Bavarska

SPIRIT

 

 

 

 

 

 

Opomba: predstavitve in fotogalerija v dopolnjevanju