Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

5. POSLOVNA KONFERENCA "MEDNARODNO POVEZOVANJE LOKALNEGA PODJETNIŠTVA", 14. IN 15. MAJ 2014, KOPER

Na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je 14. maja v Pokrajinskem muzeju v Kopru potekala 5. poslovna konferenca z naslovom Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Šlo je za posvet s slovenskimi podjetniki in poslovnimi ustanovami pretežno iz Severne Italije, na katerega so bili vabljeni predvsem podjetniki primorske oziroma obalno-kraške regije.

Konference se je udeležilo čez sto podjetnikov iz Slovenije in Italije ter predstavnikov slovenskih gospodarskih ustanov iz Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Slovenije.

 

Poslovna konferenca pomeni nadaljevanje izvajanja aktivnosti Urada na področju spodbujanja gospodarskega povezovanja Republike Slovenije s slovenskimi gospodarstveniki v zamejstvu in po svetu.

Podobne konference so potekale junija 2012 v Grosupljem, oktobra 2012 na Ptuju, aprila 2013 v Idriji in Cerknem ter oktobra 2013 v Termah Čatež. Urad želi s konferencami na lokalni ravni povezati podjetnike iz lokalnega okolja s podjetniki slovenskega rodu v zamejstvu, tokrat predvsem iz severne Italije.

Namen posveta je med drugim prav pomoč podjetnikom iz Slovenije pri prodiranju na tuja tržišča in pri intenziviranju proizvodnje, prodaje ter drugih dejavnosti. Takšne ustanove, pa tudi sami podjetniki slovenskega rodu, so dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje v tujini, hkrati pa lahko nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji in pri premagovanju ovir na področju poznavanja jezika in poslovne kulture v posamezni državi. Po drugi strani ima poslovanje za podjetnike izven Slovenije še »dodano vrednost« ohranjanja stikov z matično domovino oziroma državo.

 

Urad kot pobudnik in soorganizator posveta želi predvsem spodbuditi srečevanje in medsebojno komuniciranje med naštetimi gospodarskimi subjekti. Po končanem srečanju pa je predvsem na strani ostalih soorganizatorjev in samih udeležencev, da iz na novo stkanih poslovnih vezi zrastejo novi, konkretni projekti in posli. 

 

Pri organizaciji konference so z Uradom sodelovali Regionalni razvojni center Koper, Območne obrtno-podjetniške zbornice Izola, Koper, Piran in Sežana, Primorska gospodarska zbornica Koper, občine Koper, Piran in Izola ter z italijanske strani meje Slovensko deželno gospodarsko združenje Trst.

Finančno so dogodek poleg Urada podprle Mestna občina Koper, občina Piran, Regionalni razvojni center Koper, obrtno-podjetniške zbornice Izola, Koper, Piran in Sežana.

 

Potek konference

 

Po uvodnem pozdravu gostitelja dr. Luka Jurija, direktorja Pokrajinskega muzeja Koper, je zbrane najprej pozdravil Minister Gorazd Žmavc, ki je sicer na konferenci gostil tudi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Metoda Dragonjo. Ta je udeležence pozdravil z daljšim vsebinskim nagovorom.

 

Minister Gorazd Žmavc je v dobrodošlici ob otvoritvi konference poudaril, da je splošna ekonomska in socialna kriza povod za to, da podjetništvo na vseh ravneh, od obrtnikov do velikih podjetij, še bolj intenzivno širi svoja obzorja, išče nove poti poslovnega povezovanja tako znotraj države kot tudi preko njenih meja.

 

Urad si prizadeva, da bi poleg že uveljavljenih povezav na področju kulture, šolstva, športa itd. čim bolj spodbudil in uveljavil tudi gospodarsko povezovanje. To pripomore h krepitvi gospodarstva na obeh straneh meje, gospodarsko močna narodna skupnost pa ima večje možnosti za svoj kulturni obstoj.

Ob zaključku nagovora je minister Žmavc poudaril osnovni namen konference, ki je predvsem medsebojno povezovanje s posebnim poudarkom na čezmejnih projektih in možnostih njegovega financiranja tudi iz evropskih sredstev. Poudaril je zavezo k povezovanju in skupnim naporom Urada in ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pri krepitvi čezmejnega gospodarskega sodelovanja.

Govor ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Metoda Dragonje bo objavljen med prilogami.

 

Po kulturnem premoru, za katerega sta poskrbela akademska glasbenika, kitarist Svetlin Markov in flavtistka Alenka Zupan, so se v prvem vsebinskem sklopu predstavile slovenske gospodarske ustanove zunaj Slovenije. Nastopili so dr. Anton Jurgetz iz Slovensko-bavarskega združenja, Tomaž Kačar, predsednik Kluba slovenskih in hrvaških poslovnežev iz Zagreba, mag. Marina Einspieler Siegert iz Slovenske gospodarske zveze iz Celovca ter Marijana Košuta Banković iz EU koraka z Reke.

 

V naslednjem sklopu so se s sorodno tematiko – pomoč slovenskim podjetjem pri prodoru na tuj trg, ustanavljanju podjetij v Sloveniji in čezmejnem poslovanju – predstavili mag. Mateja Gnidovec (Spirit Slovenija), Tatjana Rener (Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko oz. njen sektor za nacionalne organe in mednarodne zadeve), Vlasta Sluban (Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov Sežana), Irena Cergol (Regionalni razvojni center Koper – RRA Južna Primorska), Tomaž Može (Primorska gospodarska zbornica Koper) ter Marija Rogan v imenu obrtno-podjetniških zbornic Izole, Kopra, Pirana in Sežane.

 

Za izrazito konkretno obravnavanje problematike in njeno reševanje so poskrbeli udeleženci iz »italijanskega« sklopa. Uvodoma je namreč splošno problematiko čezmejnega sodelovanja in vsakdanje politične, kulturne in gospodarske stvarnosti predstavila generalna konzulka RS v Trstu Ingrid Sergaš, o italijanskem gospodarstvu in njegovih značilnostih je govoril Gregor Šuc z gospodarskega urada RS v Milanu, Andrej Šik (Slovensko deželno gospodarsko združenje Trst) je govoril o premagovanju administrativnih preprek pri poslovanju v Italiji oziroma o vlogi združenja pri tem, tudi v povezavi s projekti iCON in Transarmon, Erik Švab pa je predstavil delo Euroservisa – Servisa Koper oziroma možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev EU za čezmejno sodelovanje, spodbujanje podjetništva, raziskave in razvoj v okviru nove perspektive 2014-2020.

K sodelovanju so bile povabljene tudi občine Tržaške pokrajine in obmejne občine Goriške pokrajine v Italiji, vendar se vabilo ni odzvala niti ena. Svoje sodelovanje sta napovedala podpredsednica Goriške pokrajine Mara Černic, ki se je pozneje opravičila, ter podpredsednik pokrajine Trst Igor Dolenc, ki je na konferenci dejansko tudi spregovoril. Njegov nastop je bil povezan predvsem z nizanjem še neizkoriščenih možnosti čezmejnega sodelovanja na temelju gospodarskih potencialov na eni in drugi strani meje.

Ob zaključku plenarnega dela konference je Dejan Podgoršek z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu predstavil zamisel oziroma načrt organizacije »show-rooma« oziroma predstavitve zamejstva v Portorožu predvidoma v septembru letos. Gre za predvsem gospodarsko, pa tudi splošno predstavitev potenciala slovenskih rojakov onkraj meja, o katerem je slovenska širša javnost zelo slabo seznanjena in podučena.

 

V nadaljevanju dneva so se podjetniki intenzivno posvetili srečanjem ena na ena (»B2B«), podjetniki iz Italije, ki so se konference udeležili na pobudo SDZG Trst, pa so se na lastno pobudo ločeno srečali še s podjetniki iz Bavarske in Hrvaške.

Dan se je zaključil s sprejemom, na katerem se je predstavila domača vokalno-inštrumentalna skupina Semikantá, navzoče pa je nagovoril minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. 

 

Dan po plenarnem delu konference, v četrtek, 15. maja 2014, si je skupina zainteresiranih podjetnikov ogledala Luko Koper, ki praznuje 57 let delovanja, ter novonastalo obrtno cono Srmin v Kopru.

 

Glede na pozitivne odzive s strani ostalih sodelujočih ter podjetij Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu konferenco ocenjuje kot zelo uspelo. To velja tudi v smislu števila udeležencev, saj jih je bilo čez sto, med njimi tokrat tudi zelo veliko podjetnikov z obeh strani meje.

Urad se vsem udeležencem, predvsem pa soorganizatorjem in sofinancerjem, iskreno zahvaljuje za obisk, sodelovanje in podporo!

 

V prilogah si lahko ogledate predstavitve, ki so jih prikazali predstavniki ustanov, fotografije z dogodka ter program konference.


Program konference

 

Nagovor ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Metoda Dragonje

 

 

 

 

Predstavitve sodelujočih organizacij in podjetij:

Mag. Mateja Gnidovec, SPIRIT Slovenija

Tatjana Rener, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Irena Cergol, Regionalni razvojni center Koper-RRA Južna Primorska

Marija Rogan, Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper

Tomaž Može, direktor Primorske gospodarske zbornice

Vlasta Sluban, Območna razvojna agenicja Krasa in Brkinov

Tomaž Kačar, predsednik Kluba hrvaških in slovenskih gospodarstvenikov v Zagrebu

Dr. Anton Jurgetz, Slovensko-bavarsko združenje, Bavarska

Mag. Marina Einspieler Siegert, direktorica Slovenske gospodarske zveze v Celovcu

Marijana Košuta, EU korak, Reka

Ingrid Sergaš, generalna konzulka RS v Trstu

Gregor Šuc, Gospodarski urad RS v Milanu

Andrej Šik, direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Trstu

Erik Švab, direktor Euroservisa, Trst

Igor Dolenc, podpredsednik Pokrajine Trst, Italija