Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

7. POSLOVNA KONFERENCA MEDNARODNEGA POVEZOVANJA LOKALNEGA PODJETNIŠTVA

Poslovna konferenca »Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva« - Podpora podjetjem, Murska Sobota, 14. – 15. april 2015

Na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je 14. aprila v hotelu Diana v Murski Soboti potekala 7. poslovna konferenca z nad-naslovom Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Šlo je za posvet s slovenskimi podjetniki in poslovnimi ustanovami pretežno iz Avstrije, Porabja (Madžarska) in Hrvaške, na katerega so bili vabljeni predvsem podjetniki pomurske regije.

Konference se je udeležilo blizu 90 podjetnikov ter predstavnikov slovenskih gospodarskih ustanov iz Slovenije, Madžarske, Avstrije, Hrvaške, Slovaške in Nemčije, pa tudi diplomatskih predstavnikov Slovenije na Hrvaškem in Madžarskem ter tujih diplomatov z veleposlaništev Madžarske, Avstrije in ZDA. Posebej je bil dobrodošel tudi okrajni glavar Severovzhodne Štajerske dr. Alexander Majcan.

 

Že sedma v nizu tovrstnih regionalnih poslovnih konferenc pomeni nadaljevanje izvajanja aktivnosti Urada na področju spodbujanja gospodarskega povezovanja Republike Slovenije s slovenskimi gospodarstveniki v zamejstvu in po svetu.

Podobne konference so potekale junija 2012 v Grosupljem, oktobra 2012 na Ptuju, aprila 2013 v Idriji in Cerknem, oktobra 2013 v Termah Čatež, maja 2014 v Kopru in novembra 2014 na Bledu. Urad želi s konferencami na lokalni ravni povezati podjetnike iz lokalnega okolja s podjetniki slovenskega rodu v zamejstvu, tokratna konferenca pa je bila posebna po tem, da se ni osredotočila zgolj na eno od sosednjih držav ali govornih območij, pač pa je šlo zavoljo geografske lege Murske Sobote za kar »štiripartitno« konferenco oziroma povezovanje rojakov iz sosednjih avstrijske Koroške in Štajerske, madžarskega Porabja, županij severozahodne Hrvaške ter seveda Pomurja.

Namen posveta je med drugim prav pomoč podjetnikom iz Slovenije pri prodiranju na tuja tržišča in pri intenziviranju proizvodnje, prodaje ter drugih dejavnosti. Takšne ustanove, pa tudi sami podjetniki slovenskega rodu, so dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje v tujini, hkrati pa lahko nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji in pri premagovanju ovir na področju poznavanja jezika in poslovne kulture v posamezni državi. Po drugi strani ima poslovanje za podjetnike izven Slovenije še »dodano vrednost« ohranjanja stikov z matično domovino oziroma državo.

 

Urad kot pobudnik in soorganizator posveta želi predvsem spodbuditi srečevanje in medsebojno komuniciranje med naštetimi gospodarskimi subjekti. Po končanem srečanju pa je predvsem na strani ostalih soorganizatorjev in samih udeležencev, da iz na novo stkanih poslovnih vezi zrastejo novi, konkretni projekti in posli. Ker se je na konferenci v Murski Soboti dejansko srečalo veliko podjetnikov in gospodarskih ustanov iz različnih držav, je bil že s tem cilj konference izpolnjen.

 

Pri organizaciji murskosoboškega dogodka so z Uradom sodelovali Regionalna razvojna agencija Mura d. o. o., Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Pomurska gospodarska zbornica Murska Sobota, Mestna občina Murska Sobota ter Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Finančno sta dogodek poleg Urada podprli Mestna občina Murska Sobota ter RRA Mura d.o.o..

 

Potek konference

 

Po uvodnem pozdravu gostitelja, župana Murske Sobote dr. Aleksandra Jevška, je zbrane nagovoril Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Nagovora obeh sta izzvenela optimistično, saj je v preteklem letu Murska Sobota beležila 16-odstotno gospodarsko rast, intenzivirali pa so tudi gospodarsko sodelovanje s pobrateno nemško občino Ingolstadt. Nato je v imenu glavnega organizatorja dogodka, Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, navzoče pozdravil minister Gorazd Žmavc,ki je sicer na konferenci v popoldanskem času gostil tudi Alenko Smerkolj, ministrico za razvoj in evropsko kohezijsko politiko RS.

 

Minister Gorazd Žmavc je poudaril, specifičnost tokratne konference, ki v Murski Soboti združuje podjetništvo v štirih državah in s tem povezuje štiri različne modele poslovne kulture, ki pa jim je skupna pripadnost oziroma povezanost s Slovenijo. »Zavedati se moramo, kako nepomembne postanejo meje, če znamo pogledati čeznje, če si zaupamo in delujemo s skupnimi močmi.«

Čeprav Urad po svoji funkciji in osnovi ni ne gospodarska zbornica ne ministrstvo za gospodarstvo, lahko na tej točki odigra pomembno povezovalno vlogo, glavni cilj pa je pospeševanje čezmejnega kroženja gospodarskih tokov (če bo le mogoče, tudi ob pomoči evropskih sredstev). S tem se Urad pridružuje prizadevanjem Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za zunanje zadeve RS za mednarodno odpiranje našega gospodarstva in preseganje krize.

Ministrov nagovor, natisnjen tudi v programskem listu, je objavljen med prilogami k temu poročilu.

 

Kulturni uvod in premor med uvodnim ter »delovnim« delom konference so izpolnili učenca solopetja na Glasbeni šoli Murska Sobota Dominik Kerčmar in Anja Kutoš ter korepetitor Predrag Šantek, vsi pod vodstvom pomočnice ravnateljice šole prof. Gabrijele Bratina.

 

V prvem vsebinskem sklopu so se predstavile slovenske gospodarske ustanove iz Nemčije, Italije in Madžarske. Nastopili so mag. Danijel Blejc iz Slovensko-bavarskega združenja, Borut Meršak iz Kluba slovenskih in slovaških poslovnežev Slo-Slo iz Bratislave, v imenu direktorja Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Trstu Andreja Šika pa je predstavitev te ustanove prebral moderator dr. Zvone Žigon.

Vse tri ustanove so zelo aktivne in lahko slovenskim podjetnikom v veliki meri pomagajo pri prodiranju na trge v omenjenih državah. Na slovenski državi je, da takšno povezovanje spodbuja in ga ne ovira, na podjetnikih pa, da si upajo in da so pri svojem delu natančni, pošteni in dosledni.

 

Sledil je »hrvaški« sklop, v katerem so nastopili mag. Jakob Štunf, gospodarski svetovalec na Veleposlaništvu RS v Zagrebu, Goran Berić, predsednik Kluba slovenskih in hrvaških poslovnežev v Zagrebu, Marijana Košuta Banković, direktorica EU koraka z Reke, ter Barbara Antolić Vupora, predsednica Združenja Slovencev Varaždin, sicer pa tudi sama podjetnica in dejavna še na vrsti drugih področij (z orisom nekaterih značilnosti gospodarstva na tem območju se ji je pridružil Igor Šerdoner).

 

V nizu predstavitev iz Avstrije je prva nastopila mag. Marina Einspieler Siegert, direktorica Slovenske gospodarske zveze iz Celovca (SGZ), ki je sodelovala na vseh tovrstnih konferencah Urada doslej. SGZ je že uveljavljena in mnogim znana slovenska gospodarska ustanova, ključna za povezovanje z gospodarstvom na Avstrijskem Koroškem. Direktorici je s pretežno pravnimi vidiki vstopanja na avstrijski trg pomagal pravni svetovalec Miran Breznik. Konferenco je s svojim nekonvencionalnim nastopom poživil mladi, domiselni in prodorni slovenski podjetnik Alexander Mann, ki deluje predvsem v Celovcu in na Dunaju. Meni, da je področje organiziranja in podpore »start-up« podjetjem v Sloveniji izjemno dobro organizirano, žal pa temu manjka praktična in daljnoročna nadgradnja.

Mag. Susanne Weitliner, ki zastopa kulturno društvo Člen 7 ter Pavlovo hišo, je bila edina s področja Avstrijske Štajerske. Čeprav prihaja iz kulturne ustanove, je znala opozoriti na gospodarske komponente in pomen te ustanove.

Ker je imela Avstrijsko-slovenska trgovinska zbornica iz Gradca naslednji dan sejo uprave in generalno skupščino, je v njihovem imenu predstavitev te ustanove, ki dejavno povezuje slovensko in avstrijsko podjetništvo, prebral moderator dr. Zvone Žigon.

 

Popoldanski del konference je z uvodnim nagovorom pričela Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko RS (SVRK). Njen nagovor je v prilogah k poročilu.

Predstavitev storitev SPIRIT Slovenija je odpadla zaradi bolezni govorke, Evropske čezmejne programe v Sloveniji in možnosti sodelovanja s sosednjimi državami pa je predstavila Maja Humar s SVRK.

Feri Gönc z Regionalne razvojne agencije Mura d.o.o. (sicer glavni so-organizator dogodka) je slikovito orisal gospodarske in turistične zmogljivosti Pomurja.

Renata Ribežl je predstavila Društvo v tujini izobraženih Slovencev (VTIS), ki je izjemno dobrodošla »novost« v slovenskem prostoru, saj združuje številne mlade, ki študirajo v tujini ali so študij tam že zaključili. Predstavljajo namreč neposreden stik tako z znanostjo kot z gospodarstvom v državi, v kateri je potekal ali še poteka njihov študij.

O pomenu vključevanja mladih in izobraženih rojakov v tujini v procese mednarodnega povezovanja, odpiranja oziroma internacionalizacije slovenskega gospodarstva je spregovorila Nadja Skale (USZS), ki se je tudi sama pred kratkim vrnila z dolge in razgibane študijske poti po različnih državah sveta, od Velike Britanije do Japonske in še marsikje vmes.

Ob zaključku konference sta se na kratko predstavila še mlada podjetnica slovenskega rodu (že 3. generacija!) Julija Remih ter podjetnik Zlatan Randelović, ki je ponudil svoje védenje o poslovanju na kitajskem trgu.

Vzporedno z zaključnim delom konference sta se ministrica Smerkoljeva in minister Žmavc srečala z županoma iz regije.

 

Naporen konferenčni dan se je zaključil s sprejemom v »šunkariji« Kodila, ki slovi predvsem po svojih kakovostnih mesnih izdelkih. Predstavil pa se je tudi mladi uspešni violinist Miha Kavaš, navzoče pa je nagovoril minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc

Dan po plenarnem delu konference, v četrtek, 15. aprila 2015, je manjša skupina zainteresiranih obiskala podjetja Roto, Moravske Toplice, Ocean Orchids ter Paradajz.

 

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu konferenco ocenjuje kot zelo uspelo. To velja tudi v smislu števila udeležencev, saj jih je bilo skupno blizu 90, presenetljivo velik pa je bil tudi medijski interes.   

Urad se vsem udeležencem, predvsem pa soorganizatorjem in sofinancerjem, iskreno zahvaljuje za obisk, sodelovanje in podporo!

 

V prilogah si lahko ogledate predstavitve, ki so jih prikazali predstavniki ustanov, nagovora ministra Gorazda Žmavca in ministrice Alenke Smerkolj ter fotografije z dogodka.

 

 

 

 

 

Predstavitve sodelujočih organizacij in podjetij:

GOSPODARSKE USTANOVE IZVEN RS

Mag. Danijel Blejc, Slovensko-bavarsko združenje, Bavarska

Borut Meršak, Klub slovenskih in slovaških poslovnežev Slo-Slo, Bratislava

Slovensko deželno gospodarsko združenje -SDGZ Trst, Italija

 

 

GOSPODARSKE USTANOVE IZVEN RS - Hrvaška

Mag. Jakob Štunf, Veleposlaništvo RS v Zagrebu

Goran Berić, Klub slovenskih in hrvaških poslovnežev, Zagreb

Marijana Košuta Banković, EU korak, Reka

Barbara Antolić Vupora, Združenje Slovencev Varaždin

 

 

GOSPODARSKE USTANOVE izven RS - Madžarska

Dušan Snoj, generalni konzul RS v Monoštru

Andrea Kovacs, Razvojna agencija Slovenska krajina, Monošter

Gabor Ropoš, podjetnik, Monošter

 

 

GOSPODARSKE USTANOVE IZVEN RS - Avstrija

Mag. Marina Einspieler Siegert, Slovenska gospodarska zveza Celovec (SGZ)

Alex Mann, Celovec - mladi uspešni podjetnik z Avstrijske Koroške

Mag. Susanne Weitlaner, Kulturno društvo Člen 7, Pavlova hiša, Bad Radkersburg

Avstrijsko-slovenska trgovinska zbornica, Graz

 

 

GOSPODARSKE USTANOVE IZ SLOVENIJE

Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko RS

Maja Humar, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko RS

Feri Gönc, Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.

Renata Ribežl, VTIS – Društvo v tujini izobraženih Slovencev

Nadja Skale, uslužbenka Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, odgovorna za področje mladih.