Skoči na vsebino

POSEBNO DELOVNO TELO ZA SPREMLJANJE STRATEGIJE

Za izvajanje in spremljanje strategije se je pri Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu imenovalo posebno delovno telo za spremljanje strategije, katerega delo vodi in usklajuje Urad. Naloge posebnega delovnega telesa so usklajevanje, vzajemno sprotno obveščanje, dogovarjanje, posvetovanje in izvedbeno gospodarsko sodelovanje, priprava vsebinskih in terminskih letnih načrtov sodelovanja, med Republiko  Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva, poročil ter priprava pregleda projektov čezmejnega sodelovanja.

 

 

Posebno delovno telo sestavljajo:

 

1. po en predstavnik gospodarskih subjektov iz vsake sosednje države:

 • Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta v imenu Gospodarskega foruma,
 • Slovenska gospodarska zveza iz Celovca,
 • EU Korak, Reka,
 • Razvojna agencija Slovenska krajina iz Monoštra.

 

2. po en predstavnik teh državnih organov:

 • Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS),
 • Ministrstvo za zunanje zadeve RS - Gospodarska diplomacija (MZZ),
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS - Služba za internacionalizacijo in tuje investicije (MGRT),
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS - Služba za regionalni razvoj in teritorialno sodelovanje (MGRT),
 • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO),
 • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP),
 • Ministrstvo za finance (MF),
 • Ministrstvo za pravosodje (MP).

 

3. predstavniki naslednjih organizacij:

 • Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS),
 • Gospodarska zbornica Slovenije (GZS),
 • SPIRIT (Japti, STO, KIA),
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZ),
 • Inštitur za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU,
 • Inštitut za narodnostna vprašanja (INV).

 

Med izvajanjem strategije bodo po potrebi k sodelovanju povabljeni še drugi subjekti avtohtone slovenske narodne skupnosti iz sosednjih držav in subjekti iz Republike Slovenije, saj je z izvedbo pričakovati posege na različna področja, ki so pomembna za uresničenje gospodarskih projektov (npr. na okoljsko politiko, izobraževalno politiko in podobno).

Sestanki posebnega delovnega telesa za spremljanje strategije

 1. Ustanovna seja delovne skupine za gospodarsko sodelovanje z zamejstvom (30. marec 2010) >>>
 2. II. sestanek delovne skupine za pripravo Strategije Vlade RS o sodelovanju med Slovenijo in slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020 (20. maj 2010) >>>
 3. Sestanek delovne skupine o gospodarskem sodelovanju med RS in slovensko skupnostjo v sosednjih državah (26. november 2010) >>>
 4. Sestanek delovne skupine za pripravo Strategije Vlade RS o sodelovanju med Slovenijo in slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020 (12. januar 2011) >>> 
 5. Srečanje širše delovne skupine o projektu mladih (28. januar 2011) >>>
 6. Sestanek posebnega delovnega telesa za spremljanje izvajanja Strategije sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednji državah na področju gospodarstva do leta 2020 (11. julij 2011) >>>
 7. Sestanek delovne skupine za izvajanje gospodarske strategije (29. september 2011) >>>

 8. Sestanek posebnega delovnega telesa za spremljanje izvajanja Strategije sodelovanja med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020 (12. januar 2012) >>>