Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEGIJA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN AVTOHTONO SLOVENSKO NARODNO SKUPNOSTJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH NA PODROČJU GOSPODARSTVA DO LETA 2020

Poročilo o izvajanju strategije v letu 2016 in načrt dela 2017

Poročilo o izvajanju strategije v letu 2017 in načrt dela 2018

 

Vlada RS je na seji, ki je potekala v četrtek, 5. maja 2011 sprejela Strategijo sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020. Vlada se je seznanila z vsebinskim in terminskim letnim načrtom sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva za leto 2011 ter s pregledom projektov čezmejnega sodelovanja.

 

Namen strategije je usklajen, sinergijski in strateški pristop vseh pomembnejših gospodarskih dejavnikov iz Republike Slovenije in sosednjih držav (državni organi, podjetja, zbornice, manjšinska združenja, diplomatsko-konzularna predstavništva, drugi gospodarski dejavniki, pa tudi posamezniki na obeh straneh meja) – združitev oziroma uskladitev kapitala, znanja, izkušenj, človeških virov in dejavnosti. Takšno delovanje bo okrepilo obstoječe in ustvarilo nove gospodarske tokove na poselitvenem območju slovenske narodne skupnosti in Republike Slovenije ter spodbujalo večjo konkurenčnost na trgih tretjih držav v smeri homogenejše vizije gospodarskega sodelovanja med tem poselitvenim območjem in matično državo.

 

Za izvajanje strategije je pri Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu imenovano posebno delovno telo za spremljanje strategije, katerega delo vodi in usklajuje Urad.

 

29. marca 2012 se je Vlada RS na svoji 8. redni seji seznanila z besedilom Letnega poročila za leto 2011 o izvajanja Strategije ter z Vsebinskim in terminskim letnim načrtom sodelovanja med Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva za leto 2012.

 

 

V okviru vsebinskega in terminskega letnega načrta v letošnjem letu načrtujemo kar nekaj dogodkov, kjer bo poseben poudarek na gospodarskem sodelovanju med RS in avtohtono narodno skupnostjo v sosednjih državah. Z oblikovanjem skupnega portala, na katerem bo moč najti podatke o ponudbi in povpraševanju po čezmejnih izmenjavah delovnih praks ter s podporo pri izobraževanju novih kadrov za evro-projektiranje in čezmejnem sodelovanju tudi preko štipendij in delovnih praks, želimo oblikovati čezmejne fleksibilne kadre.

 

POROČILO ZA LETO 2016 IN NAČRT ZA 2017 O IZVAJANJU STRATEGIJE SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN AVTOHTONO SLOVENSKO NARODNO SKUPNOSTJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH NA PODROČJU GOSPODARSTVA DO LETA 2020