Skoči na vsebino

KORISTNE POVEZAVE

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

http://www.mizs.gov.si/si/

URAD RS ZA MLADINO

http://www.ursm.gov.si/

ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO

http://www.zrss.si/

JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE

http://www.sklad-kadri.si/

ŠTUDENTSKI DOMOVI V LJUBLJANI

http://www.stud-dom-lj.si/si/

ŠTUDENTSKI DOMOVI UNIVERZE NA PRIMORSKEM

http://www.sd.upr.si/html/index.html