Skoči na vsebino

NOVICE ZA MLADE

Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu

V oktobru lanskega leta je v založbi Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Trstu izšla že tretja monografija z naslovom Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi.

Nastala je po istoimenskem raziskovalnem projektu, ki so ga med letoma 2013 in 2016 izvajali sodelavci štirih inštitutov: Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani, Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu (SZI) in Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik (SNIUJ) v Celovcu ter Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Trstu.

Zvezek s podnaslovom Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu je tretji od skupno štirih zvezkov in obravnava specifično problematiko družbene participacije mladih v njihovem bivanjskem okolju. Monografija prikazuje raziskovalne izsledke o skupnih značilnostih in raznolikosti družbene participacije mladih v kontekstu štirih slovenskih skupnosti v zamejstvu; v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem.

Po besedah Devana Jagodica, urednika monografije je iz raziskav avtorjev razbrati, da skupne značilnosti participacije mladih zamejcev odražajo identitetne izbire in življenjske vzorce mladih, usmerjene k individualizmu, ki so (razvojnopsihološko in generacijsko) enake drugim mladim, odraščajočim v dobi globalizacije. Na različnost participacije mladih zamejcev,  kar se izrazi se medsebojni primerjavi, vpliva socializacija v specifičnih družbenih kontekstih; od družine do države.

Ostali dve publikaciji, nastali pod okriljem projekta Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi, nosita podnaslova:

Štipendijski skladi Kerže kot vez na področjih kulture in izobraževanja med Slovenijo in ZDA

Ljubljana, 5. oktober 2018 – V ministrstvu za zunanje zadeve je danes potekal promocijski dogodek za predstavitev delovanja štipendijskih skladov Kerže, ki so se ga udeležili podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar, podpredsednik vlade in minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, minister za kulturo Dejan Prešiček in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik. Zunanji minister dr. Cerar je v svojem nagovoru izpostavil, da želimo z dogodkom slovenski javnosti predstaviti dediščino ameriških Slovencev, ki danes živi v treh izobraževalnih skladih za šolanje slovenskih študentov, in vzbuditi še večje zanimanje za izpopolnjevanje na imenitnih izobraževalnih ustanovah v ZDA.

Štipendijski skladi Kerže so največji zasebni štipendijski skladi za financiranje slovenskih študentov v ZDA in zadnjih nekaj let pomembno in uspešno prispevajo k udejanjanju študijskih ambicij slovenskih študentov glasbe in nekaterih tehnologij na univerzah v ZDA. Sklada "Therese Kerze Cheyovich Endowment Fund" ter "Frank Kerze jr. and Florence Kerze Dunphy Scholarship Fund" sta namenjena slovenskim študentom klasične glasbe na Glasbeni šoli Thornton Univerze južna Kalifornija, tretji sklad za znanstveni študij z naslovom "Frank and Therese Kerze Research Assistantship for the Study of Transport Phenomena in Complex Systems" na Univerzi Kalifornija v Los Angelesu pa je namenjen slovenskim študentom raziskovalnega študija na področju transportnih pojavov v kompleksnih sistemih.

V zadnjih dveh desetletjih je zaradi posebnega angažiranja slovenskega veleposlaništva v Washingtonu in ministrstva za zunanje zadeve sklade koristilo že pol ducata slovenskih študentov. Tako v akademskem letu 2018-2019 na Glasbeni šoli Thornton s pomočjo štipendije študira sedem slovenskih študentov za glasbo.

Današnji promocijski dogodek, ki poteka ob letošnji 110. obletnici rojstva Franka ml. Keržeta - najpomembnejšega filantropista družine Kerže -, želi tako opozoriti na izjemen prispevek ameriškega znanstvenika slovenskega porekla na področju jedrske fizike in okrepiti možnost koriščenja skladov.

Na predstavitvi je bil prikazan tudi kratki promocijski film, ki prikazuje izkušnje petih študentov štipendij Kerže pri integraciji v študijsko in lokalno okolje in njihova pričevanja o tem, kako jim štipendija pomaga uresničevati cilje. Film, ki je bil posnet letos na predlog Veleposlaništva RS v Washingtonu v koprodukciji z Glasbeno šolo Thornton in studiom Sipoš, je bil prvič predstavljen javnosti dan prej na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu in na Univerzi južna Kalifornija v Los Angelesu.

Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Konservatorija za glasbo in balet, Ljubljana, ter Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Več informacij o promocijskem filmu in razpisih za štipendije iz Skladov Kerže je dostopnih na spletnih straneh Veleposlaništva RS v Washingtonu ter Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Promocijski filmje dostopen tudi na omrežju Youtube.

 

Podporno okolje za organizacije

V sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije pripravljamo letos dve celodnevni izobraževanji o vlogi, projektnem načrtovanju in upravljanju mladinskih organizacij, ki sta namenjeni vsem, ki že opravljajo kakršnokoli vodilno vlogo v organizacijah, lokalnih enotah, delovnih skupinah, se pripravljajo na opravljanje takšne vloge ali jih na splošno zanima vodenje organizacij. Prvo tovrstno izobraževanje bo potekalo že zdaj maja v Trstu, drugo pa 16. junija 2018 v okviru dogodka Dobrodošli doma.
 

Vabilo na Mednarodno konferenco za mladinske zamejske organizacije

Mladinski svet Slovenije, v sodelovanju in ob podpori Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, organizira "Mednarodno konferenco za mladinske zamejske organizacije", ki bo potekala 29. in 30. septembra 2017 na Reki (Hrvaška) v prostorih Slovenskega doma, Kulturno prosvetnega društva Bazovica.

 

Osrednja tema konference je informiranje, usposabljanje ter priprava skupnih projektov.

 

Organizator bo poskrbel za stroške nastanitve, prehrane in prevoza.

 

Ne konferenco se lahko prijavite preko elektronskega obrazca: https://goo.gl/forms/vDJRVIpFgTsR5BXw1

 

Prijave zbiramo do petka, 22. septembra 2017.

 

Program dogodka z vsemi podrobnimi informacijami bodo udeleženci prejeli naknadno po e-pošti.

 

Vsa dodatna vprašanja in pojasnila lahko pošljete na info(at)mss.si.

 

Udeleženci dogodka bodo prejeli tudi potrdilo o udeležbi.

 

III. Konferenca slovenskih mladih raziskovalcev in študentov iz sveta in Slovenije

Diversity Festival "Celebrating Pluralism"

YEN - Youth of European Nationalities organizira Diversity Festival "Celebrating Pluralism" v Gdansku od 6. do 13. avgusta 2017. Program in več informacij