Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZNANOST

POBUDA ZA SKLENITEV SOCIALNEGA SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE

Na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu beležimo povečano izseljevanje iz Republike Slovenije v Združene države Amerike. Izseljujejo se predvsem mladi, perspektivni raziskovalci in znanstveniki, ki se želijo kasneje vrniti v Slovenijo. Nov trend izseljevanja zahteva nove pristope za soočanje z novimi izzivi na tem področju. 

 

V pogovorih s posameznimi  Slovenci iz ZDA smo ugotovili, da se za razliko od potomcev slovenskih izseljencev, ki so se v ZDA odseljevali v različnih zgodovinskih obdobjih, nekateri izseljenci, ki so se v tujino izselili po letu 1990, želijo vrniti v domovino. Njihovo vračanje pa je lahko oteženo tudi zaradi slabih pogojev pri zagotavljanju socialne varnosti.

 

Pobudniki sklenitve socialnega sporazuma med RS in ZDA so mladi raziskovalci in profesorji, ki so se v ZDA odselili v zadnjem obdobju. Sporazum bi omogočil slovenskim državljanom na začasnem delu v tujini ob njihovi stalni vrnitvi v RS prejemati pokojnino, pridobljeno v tujini. Probleme ima večje število Slovencev, ki so se že vrnili v RS, preden so izpolnili delovno dobo desetih let.  To je pogoj za prejemanje pokojnine iz zavarovalne dobe v ZDA.

 

V ZDA mora vsak zaposlen posameznik, ne glede na državljanstvo, obvezno vplačevati 7.5% svoje plače v ameriški državni pokojninski sklad, t.i. "Social Security" ("social security tax«). Ob upokojitvi je posameznik iz tega naslova upravičen do pokojnine, vendar le, če je v sistem vplačeval najmanj 10 let pod pogojem, da ob upokojitvi ali (1) živi v ZDA ali pa (2) je v tujini in je ameriški državljan. Davek plačujejo vsi zaposleni v ameriških podjetjih, profesorji na univerzah, raziskovalci na ameriških inštitutih in tudi nekateri post-doktorski raziskovalci, ne plačujejo pa ga študentje.

 

Glede možnosti za sklenitev sporazuma smo se pogovarjali tudi z odpravnikom poslov ZDA v RS ter Veleposlanikom Republike Poljske v RS. ZDA so do sedaj socialne sporazume z drugimi državami sklepale le izjemoma, v zadnjem obdobju pa  so jih sklenile s 24 evropskimi državami, vključno s Poljsko in Češko.

 

Pisno pobudo za sklenitev sporazuma smo naslovili  na pristojno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Preko Veleposlaništva RS v Washingtonu je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v mesecu maju 2011 naslovilo na Upravo za socialno varnost ZDA (Social Security Administration) predlog za sklenitev Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike. Na posredovani predlog je ameriška stran odgovorila, da zaradi drugih obveznosti trenutno ne morejo začeti pogajanj za sklenitev takega sporazuma, hkrati pa navedla, da sedanja ameriška zakonodaja s področja socialne varnosti omogoča določenim slovenskim državljanom, ki živijo izven ZDA, da prejemajo prispevke iz tega naslova. Taka možnost, kot pravijo temelji na načelu vzajemnosti in jo ZDA uporabljajo že od leta 1992, ko so ugotovile, da slovenski sistem izpolnjuje pogoje za taka plačila.

 

 

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu si bo tudi v prihodnje v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvom za zunanje zadeve močno prizadeval, da bi v bližnji prihodnosti prišlo do začetka pogajanj za sklenitev socialnega sporazuma med RS in ZDA, ki bi olajšal vrnitev slovenskih znanstvenikov in vrhunskih strokovnjakov, ki so del svojega šolanja in poklicne poti opravljali v ZDA.