Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GOSPODARSTVO

OBJAVLJEN RAZPIS ZA SLOVENSKO NAGRADO ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST - HORUS 2012

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Slovensko društvo za odnose z javnostmi sta objavila razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost – HORUS 2012. nagrada bo podeljena v več kategorijah, rok za prijavo pa je 23. oktober.

 

 

 

Z razpisom HORUS želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Nagrada bo podeljena v več kategorijah: majhna, srednje velika in velika podjetja ter zavodi. Objavljeni so tudi trije razpisi za posebna priznanja: posebno priznanje posamezniku oz. organizaciji, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, posebno priznanje novinarju, v sodelovanju z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pa je objavljen tudi razpis za posebno priznanje Slovencem v zamejstvu in po svetu.

 

 

Vse informacije o nagradi HORUS so objavljene na spletni strani www.horus.si.

Javni razpis sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2012

Predmet, namen in cilj javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini.

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Cilj javnega razpisa je prek slovenskih poslovnih klubov v tujini intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko: zagotavljanja informacij in svetovanja slovenskim malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanja rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; rednega seznanjanja slovenskih podjetij in institucij  s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; rednega zagotavljanja aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno; organizacije poslovnih dogodkov; promocije slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe, katerih dejavnost je usmerjena v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež.

 

Upravičeni prejemniki sredstev:

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini.

Več o splošnih in posebnih pogojev za prijavo najdete v razpisu.

 

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev znaša 250.000 EUR.

 

Rok za oddajo vlog:

Javni razpis bo odprt do vključno 31.7.2012, do 13.00 ure.

 

Dodatne informacije:

Več informacij najdete na spletnem naslovu: www.japti.si oz. www.japti.si/index.php.

 

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.japti.si in na sedežu JAPTI, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9.00 in 12.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po e-pošti, na osnovi zahteve, podane na e-naslov: mateja.jarc@japti.si, s pripisom "JR slovenski poslovni klubi v tujini – razpisna dokumentacija". JAPTI ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

INFORMACIJA O PRISPELIH PRIJAVAH NA RAZPIS ZA NAGRADO HORUS 2011

Na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2011, ki sta ga objavila IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji projekta, je prispelo 10 prijavpodjetij (4 velika, 4 srednje velika, 2 majhni) in 3 prijave zavodov. Za posebno priznanje Slovencem v zamejstvu in po svetu je prispelo 10 prijav, 3 prijave za posebno nagrado novinarjem in 2 prijavi za posebno priznanje osebi, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti. Nagrajenci in prejemniki posebnih priznanj bodo znani predvidoma v drugi polovici novembra 2011. Nagrada HORUS bo letos podeljena tretjič, z razpisom pa želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij k družbeni odgovornosti.

 

Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2011 se potegujejo naslednja podjetja: v kategoriji majhna podjetja: Etika d.o.o. in Lotrič, laboratorij za meroslovje, d.o.o.; v kategoriji srednje velika podjetja: Microsoft d.o.o., Butan plin d.d., Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Abbott Laboratories, družba za farmacijo in diagnostiko d.o.o.; v kategoriji velika podjetja: BTC d.d., UniCredit Banka Slovenija d.d., S&T Slovenija d.d. in Elektro Maribor, d.d. V kategoriji Zavodi pa se za nagrado HORUS 2011 potegujejo: Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Ypsilon, Zavod Naprej – zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave in Vozim – Zavod za inovativno izobraževanje o varni vožnji.

 

Za posebno priznanje – Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu so predlagani: Matjaž Brezigar (Iskra Avtoelektrika d.d., direktor odvisne družbe Iskra Suzhou Kitajska), mag. Miroslav Miha Piljušič (Srbija), Janez Gladek (Gladek Technik GmbH, Švica), Marko Dolžan (Polfa Lodz SA, Poljska), Vladimir Puklavec (Puklavec & Friends wineries GmbH, Zvezna republika Nemčija), Dr. Albin Doberšek (Engineering Dobersek GmbH, Zvezna republika Nemčija), Andrej Kosič (Kosic Calzature 'Kosic Benedetto' di Kosic Andrea & Figli S.a.s., Italija), Herman Zupan (HZ Group, Argentina), Primož Artača (ACV Ventures d.o.o., Srbija) in Jože Kastelic (J. Kastelic Limited, Kanada). 

 

Za posebno priznanje novinarju so predlagani: Iva Gruden, Marko Miklavc, Barbara Pavlin in Jana Petkovšek Štakul. Za posebno priznanje osebi, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti pa so predlagani: Tomo Križnar in Društvo Ekologi brez meja. 

 

Nagrada Horus je del nacionalne strategije osveščanja za več družbene odgovornosti, ki jo na ta način izvajajo številna strokovno-interesna združenja v sodelovanju z Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti - IRDO in PRSS - Slovenskim društvom za odnose z javnostmi. Skupaj s tema organizatorjema, letos nagrado Horus podpira kar 16 partnerskih organizacij in pokroviteljev: Ameriška gospodarska zbornica, Društvo za marketing Slovenije, Slovenska fundacija za poslovno odličnost, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Slovensko združenje managerk in managerjev nevladnih organizacij, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Društvo novinarjev Slovenije, LSPR - Londonska šola za odnose z javnostmi.  Medijski partnerji nagrade Horus 2011 so: Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d., Delo, časopisno založniško podjetje, d.d., Večer, časopisno založniško podjetje, d.d., Žurnal media, d. o. o.. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o.

 

Vloge bo ocenjevalo več kot dvajset neodvisnih strokovnjakov. Finalisti bodo znani 17.10.2011, nagrajenci pa sredi novembra 2011, ko bo predvidoma v Mariboru tudi podelitev nagrad in posebnih priznanj Horus 2011.

Častni pokrovitelj nagrade Horus je dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije.

SEMINAR OB RAZPISU ZA NAGRADO HORUS 2011

Spoštovani,

 

vabimo vas, da se udeležite seminarja za prijavitelje in druge zainteresirane, ki ga pripravljamo v okviru projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornostHORUS 2011.

Seminar je organiziran s podporo Ameriške gospodarske zbornice in bo potekal v torek, 6.9.2011, od  9.00 do 16.00 ure v prostorihAustria Trend Hotela Ljubljana (tel.: 01 588 2500).

Na seminarju se boste podrobneje seznanili:

  • kako učinkovito pristopiti k družbeno odgovornim aktivnostim v podjetju, zavodu na različnih področjih (zaposleni, okolje, dobavitelji in kupci, skupnost, vodenje),
  • kakšne so posebnosti razpisa za nagrado HORUS 2011 in kako se nanj prijaviti,
  • kako so družbeno odgovornost uspešno vključili v svoje poslovanjeprejemniki nagrade Horus 2009 in 2010.

Z nami bodo: doc.dr. Urša Golob (FDV UL), Drago Kos (nekdaj KPK), Metka Štoka Debevec (MDDSZ), red. prof. dr. Jožica Knez Riedl (EPF UM), zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej (IRDO, EPF UM), Jože Gornik (CNVOS), Anita Hrast (IRDO), Mirjana Mladič (IRDO, NDM) in prejemniki nagrade HORUS2009 in 2010: Polona Briški (Trimo d.d.), predstavnik Atech elektronika d.o.o., Rajko Dolinšek (Informa Echo d.o.o.), Neli Berger (UniCredit Banka Slovenija d.d.), Natalija P. Petkovič (Abbott Laboratories d.o.o.).

Prijave zbiramo do 4.9.2010!

Člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta uveljavite 20% popust! Člani Ameriške gospodarske zbornice (kot podpornega partnerja seminarja) lahko uveljavite 50% popust!

Seminarja se lahko udeležijo tudi predstavniki podjetij, zavodov in posamezniki, ki nimajo namena kandidirati za nagrado Horus 2011, a bi želeli izboljšati strategijo družbene odgovornosti v svoji organizaciji.

Organizatorja seminarja sta: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi (Sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti), s podporo Ameriške gospodarske zbornice in v sodelovanju s podpornimi partnerji projekta Horus 2011.

 

Vljudno vabljeni!

 

Prijavnica >>>

 

 

RAZPIS ZA POSEBNO PRIZNANJE PODJETNIKU S SLOVENSKIMI KORENINAMI, KI DELUJE V ZAMEJSTVU OZ. PO SVETU

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi sta v sodelovanju s podpornimi partnerji projekta in s podporo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v okviru razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2011 objavila Razpis za posebno priznanje podjetniku s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu in ki je aktiven na področju družbene odgovornosti ter izkazuje povezanost s Slovenijo.

 

Vabilo >>>

 

Več o razpisu >>>

 

Rok za oddajo vlog je 20. september 2011.

 

Prijavnica >>>

Na področju gospodarskega sodelovanja velja opozoriti na aktualni javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v RS v letih 2010 in 2011.

 

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v RS