Skoči na vsebino

ZNANOST

Sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja Slovencev iz tujine v Sloveniji za leto 2011 (130. JR)

 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 30. decembra 2011 (Uradni list RS št. 109/11) objavil razpis sofinanciranja pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorjev znanosti, ki že dalj časa delujejo v tujini, za ena do devet mesečno neprekinjeno pedagoško sodelovanje ali za tri do dvanajstmesečno neprekinjeno raziskovalno sodelovanje na izobraževalnih ali raziskovalnih ustanovah v Republiki Sloveniji.

 

Na javnem razpisu lahko prijavitelj pridobi sredstva v višini 1.500,00 EUR mesečno za vsak dopolnjen mesec raziskovalnega sodelovanja.

 

Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR

 

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno petka, 31. 12. 2012

 

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 130. javni razpis« 

 

Opozorilo:

Ob vložitvi vloge je potrebno plačati upravno takso v višini 22,66 EUR na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

 

Zaradi napake v besedilu razpisa prosimo, da pri plačilu upravne takse z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, uporabite naslednje podatke:

 

  • številka računa (IBAN): SI56 011001000315637
  • koda namena TAXS
  • številka sklica: SI11 96091-7111002-110130

Celotno besedilo razpisa >>>

Prijavnica >>>

Izjava >>>

 

 

Dodatne informacije:

Katja Cankar

E-mail: katja.cankar@sklad-kadri.si

Tel.: 01 434 58 93