Skoči na vsebino

AKCIJSKI NAČRT SODELOVANJA S SLOVENSKIMI ZNANSTVENIKI IN DRUGIMI VRHUNSKIMI STROKOVNJAKI V TUJINI

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu skladno s svojimi pristojnosti izvaja naloge, ki se nanašajo tudi na oblikovanje in izvajanje državne politike do Slovencev v zamejstvu in po svetu na področju znanosti. Naloge in konkretni ukrepi urada na tem področju so določeni v Akcijskem načrtu sodelovanja s slovenskimi znanstveniki in drugimi vrhunskimi strokovnjaki v tujini.

 

 

AKCIJSKI NAČRT SODELOVANJA S SLOVENSKIMI ZNANSTVENIKI IN DRUGIMI VRHUNSKIMI STROKOVNJAKI V TUJINI

 

 

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je pripravil delovno verzijo spletnega imenika, ki bo služil povezovanju slovenskih izobražencev iz zamejstva in sveta, raziskovalcev živečih v RS, univerz, znanstveno-raziskovalnih inštitucij, zasebnega sektorja ter vladnih inštitucij, pristojnih za implementacijo evropskih in državnih programov. Predvsem pa želimo omogočiti sodelovanje vrhunskih strokovnjakov iz tujine v usmeritvah Republike Slovenije na različnih področjih.

 

Objavljeni podatki so naslovi tistih znanstvenikov in vrhunskih strokovnjakov v tujini, ki so k objavi dali svojo privolitev.

 

 

SPLETNI IMENIK SLOVENSKIH ZNANSTEVNIKOV IN DRUGIH VRHUNSKIH STROKOVNJAKOV V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

 

 

Morebitne popravke k objavljenim naslovom ter podatke o znanstvenikih, raziskovalcih in drugih vrhunskih strokovnjakih iz tujine slovenskega rodu oziroma s slovenskim državljanstvom ter njihove kontakte lahko sporočite dr. Zvonetu Žigonu.