Skoči na vsebino

UNIVERZE

JAVNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

 • UNIVERZA V LJUBLJANI: http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani.aspx
 • UNIVERZA V MARIBORU: http://www.uni-mb.si/
 • UNIVERZA NA PRIMORSKEM: http://www.upr.si/
 • UNIVERZA V NOVI GORICI: http://www.ung.si/si/

SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

 • EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI: http://www.evro-pf.si/
 • FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE: http://www.fds.si/
 • FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU: http://www.fis.unm.si/si/
 • FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI: http://www.fuds.si/si/
 • GEA COLLEGE - FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO: http://www.gea-college.si/
 • MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE: http://www.mfdps.si/si/
 • VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN V LJUBLJANI: http://www.vsd.si/
 • VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME: http://vites.vs-nm.si/
 • VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV: http://www.vstp.si/
 • VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO: http://www.vsup.vs-nm.si/
 • VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA: http://vsvo.velenje.si/
 • VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE: http://www.vszn-je.si/
 • VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO: http://www.vsz.vs-nm.si/

ZASEBNI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

 • AKADEMIJA ZA PLES: http://www.danceacademy.si/
 • DOBA FAKULTETA ZA UPORABNE POSLOVNE IN DRUŽBENE ŠTUDIJE MARIBOR: http://www.vpsm.si/
 • EVROPSKO SREDIŠČE MARIBOR (ESM): http://www.eumb.si/
 • FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE: http://www.fkpv.si/
 • FAKULTETA ZA MEDIJE: http://fame.si/
 • FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU: http://www.fos.unm.si/si/
 • FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE NOVO MESTO: http://www.fpuv.vs-nm.si/
 • FAKULTETA ZA POSLOVNE VEDE LJUBLJANA: http://www.fkpv.si/
 • IBS MEDNARODNA POSLOVNA ŠOLA LJUBLJANA: http://www.ibs.si/
 • VISOKA GOSPODARSKA ŠOLA: http://www.vgs-ce.si/
 • VISOKA POSLOVNA ŠOLA ERUDIO: http://www.vps.erudio.si/
 • VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO: http://www.vsr.si/
 • VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI: http://www.vist.si/index.htm
 • VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENE VEDE SLOVENJ GRADEC: http://www.vszv-sg.si/
 • VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU: http://www.vzsce.si/