Skoči na vsebino

ZAMEJSTVO

Skupni slovenski znanstveni prostor – sodelovanje s Slovenci v sosednjih državah

Skupni slovenski znanstveni prostor obsega dejavnosti in sodelovanje med znanstveno raziskovalnimi inštitucijami, znanstveniki, raziskovalci in drugimi dejavniki na področju znanosti v Republiki Sloveniji in na območju avtohtone poseljenosti slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah.

 

V sosednjih državah delujejo naslednji slovenski znanstveni inštituti:

 

Slovenski znanstveni inštitut iz Trsta (SLORI) 

 • Ustanovitev: leta 1974.
 • Področje delovanja oz raziskav: problematika slovenske manjšine v tržaški, goriški in videmski pokrajini. Informacijski in dokumentacijski servis s strokovnim in znanstvenim gradivom o slovenski manjšini in o drugih manjšinah v Evropi; spodbujanje diplomskega študija preko mentorstva za diplomske naloge o manjšinskih in obmejnih vprašanjih in razpisovanja natečajev za nagrajevanje in objavljanje izbranih diplomskih del; spodbujanje podiplomskega izobraževanja z razpisovanjem natečajev za sofinanciranje podiplomskega študija; spodbujanje mlade in perspektivne raziskovalne sile z razpisovanjem aplikativnih raziskovalnih nalog.
 • Namen delovanja: razvijanje temeljev za načrtovanje dolgoročne strategije razvoja slovenske manjšine ob upoštevanju mednarodne stvarnosti.

 

Slovenski znanstveni institut/ Slowenisches Wissenschaftsinstitut v Celovcu

 • Ustanovitelj: Zveza slovenskih organizacij (1974).
 • Področje delovanja: manjšinska problematika; politični, kulturni in socialni položaj slovenske manjšine v preteklosti in danes.
 • Metode delovanja : terenske raziskave, lastni arhiv, izdajanje tedenskega informacijskega biltena ”Informacije in komentarji” (prispevke iz avstrijskega tiska o slovenski manjšini v Avstriji in bilateralnih avstrijsko-slovenskih odnosih).

 

Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca

 • Ustanovitelj: Krščanska zveza leta 1992.
 • Področje delovanja: manjšinska problematika, etnološke raziskave, zgodovinska in jezikovna vprašanja.
 • Namen delovanja: slediti potrebam narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem.
 • Metode delovanja: terenske raziskave, priprava publikacij, organiziranje znanstvenih srečanj in razstav.

 

Svet Vlade RS za Slovence v zamejstvu bo na eni izmed svoj prihodnjih sej obravnaval tudi nove izzive na področju krepitve skupnega znanstvenega prostora. Gradivo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu o teh izzivih najdete tukaj.

 

 

AVSTRIJA

 • SLOVENSKI ZNANSTVENI INŠTITUT, DUNAJ: http://www.szi-dunaj.at/
 • SLOVENSKI ZNANSTVENI INŠTITUT, CELOVEC
 • SIN "URBAN JARNIK", CELOVEC: http://www.ethno.at/institut.html
 • PAVLOVA HIŠA: http://www.pavelhaus.at/

ITALIJA

 • SLOVENSKI RAZISKOVALNI INSTITUT (SLORI): http://www.slori.org/
 • SLOVENSKA NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA, TRST: http://www.nsk-trst.sik.si/

MADŽARSKA

 • RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKA KRAJINA: http://www.szlovenvidek.hu/