Skoči na vsebino

MINISTER PETER J. ČESNIK SE JE NA REKI SREČAL S PREDSTAVNIKI SLOVENCEV NA HRVAŠKEM

Peter J. Česnik, minister Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, se je v petek 7.12.2018, na Reki srečal s predstavniki Slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem. Srečanje ministra z vodilnimi predstavniki slovenskih društev na Hrvaškem in predstavniki svetov slovenske manjšine na ravni mesta, županije in občine ter predstavnikoma slovenskih gospodarskih društev na Hrvaškem, je potekalo v reškem Slovenskem domu. Lastnik in upravljalec doma je Slovensko društvo Bazovica. Po srečanju v Slovenskem domu, pa je na drugi lokaciji minister imel še srečanje z ožjim vodstvom Zveze Slovenskih društev na Hrvaškem. Minister Peter J. Česnik, se je tako seznanil z vsemi odprtimi vprašanji Slovencev na Hrvaškem.

Minister Peter J. Česnik na posvetu Pomanjkanje kompetenc na trgu dela

Minister Peter J. Česnik je imel pozdravni nagovor v Državnem svetu RS. Na posvetu Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS za uspešno trajnostno gospodarsko rast, je še posebej poudaril velik pomen primernega izobraževanja mladih, spodbujanje raziskovalne dejavnosti in osvajanja novih tehnologij. Spodbujanje izobraževanja mladih v Republiki Sloveniji, pa tako tudi na področju zamejske in izseljenske tematike krepi zavest o njeni pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja tako v zamejstvu, kot v svetu.

 

 

Urad na konferenci slovenskih računovodij, revizorjev in davčnih svetovalcev iz sveta in Slovenije

 

Državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec, se je v četrtek, 29. novembra 2018, udeležila prve konference slovenskih računovodij, revizorjev in davčnih svetovalcev iz sveta in Slovenije v organizaciji Svetovnega slovenskega kongresa. 

Konferenca je potekala v prostorih Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, pri njeni organizaciji in izvedbi pa so poleg Kongresa in Fakultete sodelovali predavatelji iz različnih ustanov in podjetij, povezanih z računovodstvom in davčnim svetovanjem tako iz Slovenije kot iz zamejstva in izseljenstva. 

Državna sekretarka je v uvodnem pozdravu, med drugim poudarila pomen t. i. "kroženja možganov", tudi v primeru izmenjave izkušenj na področju računovodstva in davkov.

Komisija Državnega zbora na Uradu

Na prvem obisku na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, v mandatu Petra J. Česnika, je bila Komisija Državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Italijanski veleposlanik v RS na obisku na Uradu

Na današnjem obisku veleposlanika italijanske republike g. Paolo Trichila je tekla beseda predvsem o mednarodnem sodelovanju obeh držav, za katerega oba sogovornika ugotavljata, da je dobro. Po mnenju ministra in veleposlanika, manjšinske skupnosti na obeh straneh meje, tako z vidika gospodarstva kot kulture dobro sodelujeta vendar velja izpostaviti, da bi bilo sodelovanje lahko še boljše oziroma lažje. Minister Peter J. Česnik je uvodoma izpostavil zaskrbljenost napovedi predstavnikov italijanske vlade o zmanjševanju in postopni ukinitvi medijske podpore, kar je, kot sta se strinjala oba sogovornika pereča tema, ne samo za slovensko skupnost živečo v Italiji temveč tudi za italijansko skupnost, ki živi v Sloveniji in na Hrvaškem.

Sogovornika sta prav tako izpostavila priznavanje akademskih kvalifikacij, kar je posebej pomembno pri zagotavljanju dvo- ali več-jezičnih programov predšolske vzgoje. Tako minister kot veleposlanik sta sklenila, da je sodelovanje med obema državama dobro in da se bo še krepilo.

Srečanje MAJ (Mreža Alpe Jadran) v Državnem zboru RS

Na srečanju MAJ (Mreža Alpe Jadran) v Državnem zboru RS, je Felix Weiser, predsedujoči, najprej pozdravil vse prisotne in nagovoril številne mlade, ki so se pridružili. V nadaljevanju je minister Peter J. Česnik med drugim izpostavil pomembnost vključevanja mladih v pobude zamejskih združenj. S povabilom, pohod na Triglav, pa je navdušil številne prisotne (mlade). Drugi govorniki, Dejan Židan, je posebej nagovoril mlade k njihovi pomembni politični participaciji, tudi v okviru organizacije MAJ. V nadaljevanju je Ljudmila Novak, Predsednica Komsije za Slovence v zamejstvu in po svetu poudarila pomembnost ohranjanja slovenske kulturne dediščine, tudi prek takšnih asociacij ter drugi povezav, kot so športna in kulturna društva. Aleksandra Pivec pa je izrazila misel, da si mladi, kljub oddaljenosti iz matične domovine, kljub vsemu želijo dobre in pristne povezanosti z domovino.

Srečanje se je nadaljevalo s skupnimi delavnicami mladih.

Obisk predstavnikov slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik jev spremstvu sodelavcev na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu obiskal Celovec, kjer je v prostorih generalnega konzulata opravil spoznavna srečanja s predstavniki slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem.  

Pogovori se bodo začeli s političnimi predstavniki (ZSO, NSKS, SKS, EL), nadaljevali s predstavniki gospodarskih in kmetijskih organizacij (SGZ, SJK, KIS, Mohorjeva družba), nato še s predstavniki osrednjih kulturnih organizacij in znanstvenih ustanov (SPZ, KKZ, Inštitut Urban Jarnik, Slovenski znanstveni inštitut), ter s predstavniki delovne skupnosti zasebnih dvojezičnih vrtcev in športnih organizacij (SŠZ), ob zaključku pa  še z vodstvom Slovenske glasbene šole.

JAVNI RAZPIS ZA RAZPISNI PODROČJI A IN B V LETU 2019 ZA ORGANIZACIJE CIVILNE DRUŽBE V REPUBLIKI SLOVENIJI

JAVNI RAZPIS ZA RAZPISNI PODROČJI A IN B V LETU 2019 ZA ORGANIZACIJE CIVILNE DRUŽBE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

16. november 2018  

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu.  

Namen javnega razpisa za razpisni področji A in B v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu je financiranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije – vsestransko spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo zunaj Republike Slovenije, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. 

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS z dne, 16.11.2018.

 

Besedilo razpisa A in B za organizacije civilne družbe
Razpisna dokumentacija A in B za organizacije civilne družbe

 

20 let Generalnega konzulata v Monoštru

Državna sekretarla Olga Belec se je udeležila 20 letnice vzpostavitve Generalnega konzulata v Monoštru in 20 letnice slovenskega kulturno informacijskega centra Lipa. Državna sekretarla je v svojem nagovoru v Lipi izpostavila pomen obeh ustanov za ohranitev in razvoj slovenske skupnosti v Porabju.

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik se je v petek, 16. novembra, v Špetru udeležil občnega zbora Sveta slovenskih organizacij.

 

Predsednik Walter Bandelj je v svojem poročilu predstavil delo krovne organizacije, katere cilj je ohranitev in razvoj slovenske skupnosti v Italiji v vseh vidikih političnega, socialnega, kulturnega, športno-rekreacijskega, ekonomskega in znanstvenega življenja na temeljih pluralizma, demokratične zavesti, krščanskih vrednot in avtonomije in združuje pestro paleto društev organizacij. Bandelj je izpostavil dobro sodelovanje tako s predstavniki slovenskih in italijanskih oblasti, Italijansko unijo kot tudi z drugo krovno organizacijo, Slovensko kulturno gospodarsko zvezo. Posebej je izpostavil neuresničena določila iz zaščitnega zakona za Slovence. V govoru se je dotaknil tudi sprememb, ki jih doživljajo slovenske šole, in nujnosti pomlajevanja društev, pozdravil je pričetek dela centralnega urada za slovenski jezik ter iskanje ustrezne rešitve za politično zastopstvo Slovencev na državni in deželni ravni. 

Gostje kongresa so v svojih pozdravih opozorili na trenutno aktualne teme, s katerimi se sedaj sooča slovenska manjšina v Italiji, predvsem napovedano ukinjanje sredstev za časopise.  

Minister Česnik je v svojem pozdravnem nagovoru čestital organizaciji in ji zaželel še dolgo in uspešno delo ter da bi bili pri tem energični in konstruktivni. 

NAPOVED DOGODKOV DECEMBER

3. – 9. DECEMBER 2018

 

Petek, 7. DECEMBER 2018

 

Delegacija z Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, bo obiskala slovensko narodno skupnost na Hrvaškem

 

HITRE POVEZAVE